Tomasz Kowalczyk

Tomasz Kowalczyk

lekarz specjalista psychiatra

W swojej praktyce kieruję się indywidualnym podejściem do pacjenta. Szczególną uwagę przywiązuję do partnerskiej współpracy w procesie zdrowienia. Planując terapię uwzględniam indywidualne potrzeby i preferencje, jak i możliwości lecznicze ujęte w najnowszych zaleceniach i standardach.

Aktywnie współpracuję z profesjonalistami z zakresu psychologii i psychoterapii.

Specjalizację w zakresie psychiatrii uzyskałem w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie w ramach pilotażowego w Polsce Centrum Zdrowia Psychicznego.

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane oraz zwolnień lekarskich.

Konsultacje prowadzę w języku polskim lub angielskim.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych osób dorosłych, w tym:

 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia fobie
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju (w tym depresja i zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia snu
 • uzależnienia behawioralne, od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych.
 • zaburzenia zachowania i pamięci u osób starszych
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi (ADD)
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)