Przemysław Duchniewicz

Przemysław Duchniewicz

Przemysław Duchniewicz, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych (rozpoczęcie specjalizacji 11.2017), magister zarządzania zasobami ludzkimi, master i team coach, trener i wykładowca. Certyfikowany psychoterapeuta, nauczyciel i superwizor IEDTA. W trakcie certyfikacji psychoterapeuty ISTDP w Polskim Stowarzyszeniu ISTDP.  Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wcześniej Oddział Psychiatrii  w Szpitalu Wolskim. Posiada 13 letnie doświadczenie korporacyjne, w tym w  zarządzaniu zdrowiem w 18 krajach Europy Centralnej. Od 2013 roku pracuje w podejściu ISTDP, ukończył 3 letni Core Training w Berlinie, uczestniczy w międzynarodowych kursach, zaawansowanych szkoleniach ISTDP (ISTDP Advanced Core Training), od 2017 roku asystuje w szkoleniach Core ISTDP (Warszawa/Berlin). Prowadzi kurs Wprowadzenie do ISTDP, Pre Core oraz szkolenia CORE ISTDP.

Profil LinkedIn 

 • Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna: 950 PLN/90 min
 • Psychoterapia par w modelu ISTDP: 950 PLN/ 120 min
 • Pierwsza konsultacja do psychoterapii ISTDP w Centrum ISTDP: 450 PLN/ 60 min
 • Superwizja IEDTA ISTDP: 950 PLN/ 60 min na podstawie wcześniej przesłanego formularza superwizji, transkryptu oraz materiału wideo pokazywanego w trakcie superwizji
 • Mentoring biznesowy: 1890 PLN/ 90 min 
 • 1 dniowe szkolenie dla grupy do 12 osób 8 400 PLN cztery moduły 90 min
 • 90 minutowy moduł wykład/ mini warsztat online 2 200 PLN/ 90 min

Posiada doświadczenie współpracy z wielokulturowymi zespołami zarządzającymi w celu zwiększenia ich wydajności i kształtowania kultury organizacyjnej, zaangażowania oraz efektywności organizacji.

Pomagał organizacjom w kształtowaniu zdrowej kultury korporacyjnej w oparciu o model WHO, Coaching Leadership Style, radzeniu sobie ze stresem i budowanie silniejszych osobistych zdolności adaptacyjnych w celu zapobiegania niezdrowemu stresowi i wypaleniu. Od 2013 roku pracuje również z pacjentami jako psychoterapeuta ISTDP, a od 2016 roku praktykuje w szpitalu w kierunku psychiatrii (jako lekarz medycyny).

Kwalifikacje i wiedza ekspercka nie tylko w zakresie konsultacji procesów, procesów grupowych, ankiet, facylitacji, ale także wielu narzędzi wielowymiarowych wspierających rozwój i osobistą efektywność takich jak MBTI, FIRO B, EQ-i 2.0, EQ-i 360, 16PF, TKI, Change Navigator, Change Style Indicator, Influence Style Indicator, Decision Style Profile, Discovery Learning Profile 360, Voices 360, Emerging Leader Profile 360, Paper Planes Inc. Simulation

W trakcie pracy w Mars Inc. trener współpracujący z Mars University, wdrażający i szkolący w zakresie skoordynowanego systemu informacji o zasobach ludzkich (CHRIS), prowadzący szkolenia Essence of Mars, Leadership at Mars Level 1 i Level 2 (6-miesięczne programy z 5 dniowym intensywnym interaktywnym szkoleniem dla 24 osób ‘in-class’)

Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń certyfikujących „train the trainer” w zakresie:

 • MBTI Step I  – 16 unikalnych dynamicznych modeli rozwojowych
 • MBTI Step II – miliony możliwości ekspresji danego typu osobowości
 • FIRO B   – model podstawowych interpersonalnych zachowań zorientowanych na relacje
 • EQ-i 2.0 – model i proces rozwoju 15 uniwersalnych kompetencji emocjonalnych
 • EQ -i 360 – ocena 360 stopni kompetencji emocjonalnych
 • 8 razy O – program antystresowy wg. Wojciecha Eichelbergera
 • Lean – szkolenie podstawowe w zakresie zwiększania efektywności i jakości procesów
 • High Performing Teams – program rozwoju zespołów zorientowanych na zaufanie i rezultat
 • High Performing Collabration – program rozwoju współpracy w ramach i między zespołami
 • Change Navigator – model i proces podejścia do zmiany,
 • Change Style Indicator – wskaźnik osobistego stylu podejścia do zmiany,
 • Influence Style Indicator – wskaźnik osobistego stylu wpływania na innych
 • Decision Style Profile – wskaźnik osobistego stylu podejmowania decyzji
 • Emerging Leader Profile 360 – wskaźnik osobistego stylu przywództwa
 • Paper Planes Inc. Simulation – symulacja fabryki produkcji papierowych samolotów

Doświadczony w kontaktach z mediami, prowadzeniu wykładów dla dużych grup i pełniący rolę przewodniczącego międzynarodowych wydarzeń i konferencji.

Pełnił rolę członka zarządu Polskiego European Mentoring and Coaching Council, następnie prezesa oraz członka międzynarodowego zespołu rozwijającego kompetencje superwizora coachingu i mentoringu EMCC.

Od 2013 roku propaguje wiedzę na temat ISTDP w Polsce i na całym świecie.