Natalia Cesarz-Kwietniak

Natalia Cesarz-Kwietniak

Psycholożka, trenerka, konsultantka i terapeutka stażystka w trakcie szkolenia. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS (2010r.) oraz Marshall University (WV, USA).

Ukończyła także Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA w Warszawie, dwuletnie szkolenie dla profesjonalistów w Zespole Terapii Rodzin w grupie Synapsis oraz Szkołę Konsultacji dla Psychologów i Psychoterapeutów prowadzoną przez Agnieszkę Stein i Małgosię Stańczyk.

Doświadczenie dydaktyczne zdobywała jako asystentka na zajęciach
„Wywiad Psychologiczny i jakościowe metody diagnostyczne”, podczas którego współprowadziła grupy studentów III roku Psychologii na warszawskim Uniwersytecie SWPS.

Uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, szkoleniu certyfikowanym przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
Swoją pracę regularnie superwizuje w Warszawie u Joanny Duchniewicz oraz w Berlinie u Josette ten Have-de Labije.

Poza pracą terapeutyczną, stale rozwija się jako psycholożka i konsultantka. Pracuje w dwóch warszawskich przedszkolach wspierając rodziców, kadrę nauczycielską i prowadząc zajęcia z edukacji emocjonalnej dla dzieci. W swojej prywatnej praktyce prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 0-6 jak również zajmuje się psychologicznym wsparciem okołoporodowym i prowadzi warsztaty dla par/ mam spodziewających się dziecka.

Różnorodne doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych ośrodkach:

  • pracy z klientem indywidualnym oraz wsparcia młodzieży podczas terapii grupowej uczyła się w Przychodni Zdrowia Psychicznego CePeLek przy ul.Koszykowej 78 w Warszawie
  • doświadczenie w pracy na oddziale psychiatrycznym oraz, ze względu na specyfikę kliniki, z problematyką zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) zdobywała  w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego MON (Wojskowy Instytut Medycznyy, szpital przy Szaserów); uczestniczyła tam w procesach diagnostyczno-terapeutycznych zaburzeń psychicznych: zbierała wywiady kliniczne z pacjentami oraz przeprowadzała badania psychologiczne z zastosowaniem takich narzędzi jak: WAIS-R (PL), (MMPI-2), bateria testów do mierzenia PTSD, kwestionariusze STAI, CISS
  • Doświadczenie w pracy z rodzinami i parami w podejściu systemowym zdobywała jako koterapeutka w NZOZ SYNAPSIS (praca pod superwizją superwizorki PTP)