Marek Figiela

Marek Figiela – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i specjalista w dziedzinie psychotraumatologii i terapii uzależnień. Absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia, Diagnoza Psychologiczna, Pedagogika Resocjalizacyjna, Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania oraz Uważność i Współczucie – podstawy, badania i psychoterapia.

Uzyskał certyfikat Terapeuty Środowiskowego Dzieci i Młodzieży. Ukończył także całościowe szkolenie z psychoterapii integracyjnej, które spełnia wymagania European Association of Psychotherapy (EAP), European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) oraz Polskiej Rady Psychoterapii (PRP) oraz czteroletnie szkolenie Specjalizacyjne z Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada akredytowane szkolenie z Terapii Schematów (ISST) oraz ukończył całościowe szkolenie terapii EMDR w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, a także odbył całościowe szkolenie DBT Comprehensive – w terapii dialektyczno – behawioralnej (DBT) organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej. Ukończył zaawansowane szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu i pogłębione szkolenie z Dialogu Motywującego przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego i nabył uprawnienia mediatora w Polskim Centrum Mediacji. Ponadto, ukończył szkolenie nauczycielskie terapii poznawczej opartej na uważności w życiu (MBCT for Life) organizowane przez Fundację Rozwoju Mindfulness we współpracy z Oksfordzką Fundacją Uważności (OMF) i szkolenie z terapii skoncentrowanej na współczuciu (CFT – Compassion Focused Therapy) organizowane przez CFT Poland przy współpracy z Paulem Gilbertem. Obecnie uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, certyfikowanym przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) i rekomendowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej oraz Wojskowym Instytucie  Medycznym w Warszawie.