Kamila Sieraczkiewicz

Kamila Sieraczkiewicz

Kamila Sieraczkiewicz – magister socjologii i psychologii klinicznej, psychoterapeutka, trenerka. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalistka Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia w procesie certyfikacji. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w podejściu humanistycznym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wykształcenie

2005 otrzymała tytułu magistra socjologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi

2007 ukończyła Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego, Uniwersytet Warszawski

2013 ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia (specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji)

2015 otrzymała tytuł magistra psychologii, Uniwersytet SWPS, specjalizacja – psychologia kliniczna

2017 rozpoczęła szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu EMDR

2020 ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w podejściu humanistycznym, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra

2021 rozpoczęła udział w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej:

  • Od 2012 do 2020 pracuje w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Szpital Nowowiejski), Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia, Oddział Leczenia Substytucyjnego, Poradnia Zdrowia Psychicznego

  • Od 2017 do teraz współpracuje z Instytutem Psychoterapii Masculinum

  • Od 2018 – 2021 współpracowała z Fundacją na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON

  • 2012 odbyła staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowa im. Prof. Jana Mazurkiewicz w Pruszkowie, Odział Dzienny Leczenia Depresji i Nerwic

Zrealizowane projekty społeczne:

  • Pomysłodawczyni, współrealizatorka oraz uczestniczka sześciu edycji projektu „Razem na scenie życia – cykl warsztatów, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, rozwijających umiejętności psychospołeczne z wykorzystaniem artterapii” (2016-2021)

  • Pomysłodawczyni, współrealizatorka projektu „W poszukiwaniu siebie – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych, objętych leczeniem substytucyjnym” (2015)

  • Pomysłodawczyni, współrealizatorka projektu “Historia nie musi się powtórzyć – program rozwijający umiejętności wychowawcze u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych” skierowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, będących rodzicami i korzystających z programu substytucji metadonowej w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie (2014)

  • Współpracowała z Teatrem Kamienica – prowadziła rozmowy z widzami spektaklu „My dzieci z dworca ZOO” na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych (2014)

  • Pomysłodawczyni, realizatorka projektu “Wyjdźmy na kulturę” mającego na celu pomoc osobom z problemem uzależnienia w powrocie do społeczeństwa poprzez doświadczenie bycia jego częścią oraz kontakt z najwyższymi wartościami przez to społeczeństwo wypracowywanymi, czyli z kulturą (2013)

  • Prowadziła warsztaty dla osadzonych w Areszcie Śledczym na Służewiu z zakresu radzenia sobie z agresją (2013)