Anna Meller

Anna Meller

Psycholożka,  psychoterapeutka.  Absolwentka psychologii w zakresie specjalizacji klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła kurs wprowadzający do ISTDP (pre-core). Aktualnie kończy 3-letnie  szkolenie Core Training w Centrum ISTDP – szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty oraz roczne szkolenie z terapii par, małżeństw i rodzin. Uczestniczyła w 3 –letnim szkoleniu z psychoterapii dzieci i młodzieży w ramach Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzonej  przy Laboratorium Psychoedukacji  i  Ośrodku ReGeneRacja  w Warszawie. 

2003 – tytuł magistra psychologii, Uniwersytet Gdański 

2009-2013 – Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie

2013-2014 – Terapia par, małżeństw i rodzin, Pracownia Terapii i Rozwoju w Warszawie

2016-2017, 2020-2021 –  Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Laboratorium Psychoedukacji  i  Ośrodek ReGeneRacja w Warszawie

2021 – kurs wprowadzający do ISTDP (pre-core), Centrum ISTDP w Warszawie

2021 – nadal –  trzyletni Core Training ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), Centrum ISTDP w Warszawie, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.