Mark Stein

Mark Stein

Dr Mark J Stein, DClinPsy, jest psychologiem klinicznym pracującym w Chinach rozwijając usługi z zakresu psychologii klinicznej i specjalistycznych terapii psychologicznych dla populacji lokalnej i międzynarodowej. Od ponad 16 lat pracuje w brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia. Dr Stein jest zarejestrowany w brytyjskiej Radzie Zawodów Opieki Zdrowotnej, przynależy do Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr Stein ukończył dwa trzyletnie podstawowe szkolenia z dynamicznej psychoterapii empirycznej: (i) Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) z Josette ten Have-de Labije i Kees Cornelissen oraz (ii) Intensywna Psychoterapia Dynamiczna Doświadczalna (IE- DP) z Ferruccio Osimo. Dr Stein ukończył również kolejne lata szkolenia z Josette ten Have-de Labije i Kees Cornelissen, aby zostać akredytowanym nauczycielem i superwizorem IEDTA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Empirycznej Terapii Dynamicznej w ISTDP. Wraz z dr Rossem Crowther-Greenem, dr Stein prowadzi szkolenie podstawowe CORE ISTDP w Wielkiej Brytanii i jest współdyrektorem brytyjskiego Instytutu ds. badań, szkoleń i praktyki w zakresie ISTDP oraz redaktorem gościnnym biuletyn ad hoc krótkoterminowej terapii dynamicznej. Dr Stein regularnie jest odpowiedzialny za staże szkoleniowe dla doktorantów podejmujących szkolenie z psychologii klinicznej i regularnie uczy o empirycznej psychoterapii dynamicznej i ISTDP na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Dr Stein jest Honorowym Nauczycielem Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu w Sheffield. Dr Stein organizował i/lub prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach, ostatnio na konferencji w Berlinie w Niemczech na temat Sojuszu Roboczego w ISTDP oraz dla Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego w Londynie. Dr Stein opublikował w tej dziedzinie, a wraz z Ferruccio Osimo, współredagował publikacje oraz książkę „Teoria i Praktyka Empirycznej Psychoterapii Dynamicznej”, wydaną przez wydawnictwo Karnac. Dr Stein interesuje się badaniami klinicznymi, w szczególności badaniami procesu psychoterapii, i był zaangażowany w badania doktoranckie oceniające korzyści z wydłużonych sesji wstępnych, a także pełnił funkcję opiekuna badań klinicznych NHS dla doktoranta na Uniwersytecie w Sheffield, prowadzącego badania nad wykorzystaniem nagrań wideo w praktyce klinicznej i rozwoju zawodowym.