Proces kończenia terapii ISTDP

Zawartość

 W trakcie tego 3 dniowego kursu online  Dr Allan Abbass przedstawi szereg nagrań wideo pracy z pacjentami, zapoznając nas z tym jak ISTDP radzi sobie z typowymi problemami pojawiającymi się podczas zakończenia terapii. 

Daty: 5-7.06.2024 w godzinach 17:00 – 24:00

Koszt: 1899 PLN / 3 dni (do 24.04.2023, po tym terminie koszt 2 199 PLN)

Kurs będzie obejmować następujące tematy:

 1. Opisanie podstawowej metapsychologii przywiązania i traumy związanej z przywiązaniem w ujęciu ISTDP.
 2. Zapoznanie ze ścieżkami rozładowania nieświadomego lęku i emocji związanych z tymi ścieżkami.
 3. Opisanie faz leczenia w krótko- i długoterminowej formie terapii ISTDP.
 4. Wyjaśnienie reakcji na separację podczas przechodzenia przez proces zakończenia, w tym lęku, manifestującego się w nowych kanałach jego rozładowania, potencjalnych myśli samobójczych i innych reakcji w ramach procesu podsumowania i kończenia pracy z pacjentami z ciężkimi zaburzeniami osobowości.
 5. Opisanie procesów przepracowywania winy, regulacji lęku, radzenia sobie z fragmentacją celem, nawigowania reakcji na zakończenie procesu terapii u kruchych pacjentów.
 6. Opisanie późniejszych faz pracy prowadzącej do zakończenia procesu terapii w sytuacji długoterminowej pracy w podejściu ISTDP.
 7. Przedstawienie i omówienie badań nad ISTDP w odniesieniu do skomplikowanych i opornych populacji pacjentów.

Ten kurs jest odpowiedni dla wszystkich specjalistów zdrowia psychicznego, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Dla kogo

Ponieważ kurs będzie odbywał się online, jest otwarty dla następujących grup pracowników służby zdrowia i terapeutów

 1. tych, którzy są w trakcie szkolenia lub superwizji ISTDP lub EDT Core
 2. tych, którzy wcześniej ukończyli program szkolenia ISTDP/EDT Core
 3. tych, którzy są częścią któregoś z Towarzystw ISTDP/EDT z podpisanymi umowami o poufności. Wszystko to w celu zapewnienia poufności materiałów dotyczących przypadków, które będą oglądane i omawiane.

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla licencjonowanych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i zarejestrowanych pracowników służby zdrowia, w tym psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców, jak również lekarzy, pielęgniarek, fizykoterapeutów, itp. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego lub zdrowia, nie możesz uczestniczyć w spotkaniu ze względu na ochronę tajemnicy pacjenta. Mile widziani są studenci i stażyści dążący do uzyskania licencji lub rejestracji jako profesjonaliści zdrowia psychicznego lub zdrowia pod nadzorem.

Poziom merytoryczny kursu to poziom średnio zaawansowany.19,5 punktów Continuing Education jest dostępnych dla tego wydarzenia za dodatkowe 40 USD i można je nabyć tutaj: (Link zostanie dodany wkrótce). Aby otrzymać certyfikat, uczestnicy muszą uiścić opłatę za kurs, zalogować się i wylogować każdego dnia, uczestniczyć w całym webinarze i wypełnić formularz oceny.Niezalogowanie się lub wylogowanie spowoduje utratę punktów za cały kurs. Nie przewiduje się żadnych wyjątków. Częściowe zaliczenie nie jest możliwe. Certyfikaty są dostępne po zakończeniu kursu na stronie www.ceuregistration.com. Nie ma konfliktu interesów ani wsparcia komercyjnego dla tego programu.

Informacje zwrotne od byłych uczestników

 • „Możliwość obejrzenia filmów wraz z komentarzem na żywo i pytaniami uzupełniającymi sprawiła, że teoria była bardzo przystępna i łatwa do naśladowania”.
 • „Dr Abbass dostarczył tak wiele fantastycznych i praktycznych przypadków i przykładów!”.

O prowadzącym

Allan Abbass, MD, jest psychiatrą, nauczycielem i badaczem. Jest profesorem psychiatrii i psychologii oraz dyrektorem założycielem Centrum Emocji i Zdrowia na Uniwersytecie Dalhousie w Halifaxie w Kanadzie. Jest jednym z czołowych nauczycieli i badaczy psychoterapii na świecie, a także autorem książek „Reaching Through Resistance” i „Hidden From View”.

Formularz zapisu

Udostępnij:

Więcej Wpisów

Masz Jakieś Pytania?