Lęk i emocje w ujęciu ISTDP

Zapraszamy na czterodniowe warsztaty (2 razy po 2 dni) przygotowane i poprowadzone przez osoby będące doświadczonymi terapeutami ISTDP oraz certyfikowanymi przez IEDTA superwizorami, nauczycielami.

Po warsztatach będziesz potrafił/a pomóc swoim klientom/pacjentom:

 • Rozpoznawać lęk i jego symptomy w ciele
 • Regulować, obniżać poziom lęku – skutecznie nim zarządzać
 • Rozpoznawać i rozumieć ich typowe mechanizmy obronne
 • Korzystać z mechanizmów obronnych w zdrowy sposób
 • Rozpoznawać emocje i doświadczać ich w ciele
 • W konstruktywny sposób wyrażać emocje: irytację, złość, wściekłość, poczucie winy, smutek, żal, radość, szczęście
 • Rozumieć w jaki sposób wczesne doświadczenia wpływają na obecne trudności w relacjach
 • Zwiększać zdolność adaptacyjną ego

Warsztat kierowany jest do osób pracujących w obszarze pomagania i rozwoju, chcących doskonalić swoje umiejętności.

W prowadzonych przez nas warsztatach do tej pory uczestniczyli: psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie, specjaliści HR, coachowie.

W trakcie warsztatów zapoznamy uczestników z podstawowymi pojęciami i technikami Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej.

ISTDP jest holistyczną metodą terapeutyczną integrującą wielopłaszczyznowe spojrzenie na człowieka.

Warsztat spełnia kryteria pre-Core – czyli wprowadzenia do ISTDP. Osoby, które ukończą warsztat, po spełnieniu dodatkowych kryteriów mogą się ubiegać o przyjęcie na certyfikowane przez IEDTA 3 letnie szkolenie (Core Training ISTDP) przygotowujące do pracy w nurcie ISTDP.

Daty

 • 08-09.10.2022 – Część 1
 • 05-06.11.2022 – Część 2

Harmonogram

Część 1: 08-09.10.2022

 • Dzień 1 Lęk, jego symptomy i regulacja
 • Dzień 2 Mechanizmy obronne i ich funkcje

Część 2: 05-06.11.2022

 • Dzień 3 Emocje; rozpoznawanie, doświadczanie i wyrażanie
 • Dzień 4 Zdolność Adaptacyjna Ego

Cennik

Koszt: 2 790 PLN

Jeżeli masz pytania napisz do nas: [email protected]

Formularz zapisu

Wprowadzenie Do ISTDP

Centrum szkoleniowe ISTD: