ISTDP wobec zaburzeń lękowych

Zawartość

W trakcie 2 dniowego seminarium, Dr Allan Abbass i dr Joel Town zaprezentują materiał wideo ilustrujący zastosowanie ISTDP w zaburzeniach lękowych.

Czw, 23 luty 2023, oraz Pt, 24 luty 2023, 15:00 – 22:00 naszego czasu.

Kurs w języku angielskim z pełnym symultanicznym tłumaczeniem.

Koszt 1299 PLN

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 2-dniowy kurs online. ISTDP została zapoczątkowana przez dr Habiba Davanloo w latach 1960-70. Obecnie terapia ta jest praktykowana na całym świecie przez zróżnicowaną grupę klinicystów, wykazując skuteczność w leczeniu zaburzeń osobowości, objawów somatycznych, depresji i zaburzeń lękowych.

Kurs będzie prowadzony przez dr Allana Abbassa i dr Joela Towna, prowadzący skupią się na zastosowaniu ISTDP w zaburzeniach lękowych.

Zaburzenia lękowe to kategoria zaburzeń, których wspólną cechą jest nierealistyczny poziom strachu i lęku oraz związane z nim destrukcyjne wzorce zachowań unikających.
ISTDP pomaga pacjentom zrozumieć ich subiektywne dolegliwości wynikające z lęku jako związane z i aktywowane przez sprzeczne uczucia dotyczące podstawowych potrzeb przywiązaniowych.
Podczas tego immersyjnego kursu, przy użyciu materiałów audiowizualnych, omówimy kluczowe fazy oceny i leczenia w ISTDP. Skupimy się na procesie mobilizacji i doświadczaniu złożonych uczuć przywiązaniowych w celu złagodzenia objawów i wzorców behawioralnych unikania. Omówimy zastosowanie ISTDP w różnych zaburzeniach m.in. w lęku panicznym, lęku uogólnionym i lęku społecznym.
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Ponieważ kurs będzie odbywał się online, jest dostępny dla następujących grup pracowników służby zdrowia i terapeutów: 1) tych, którzy są w trakcie szkolenia lub superwizji ISTDP lub EDT Core, 2) tych, którzy wcześniej ukończyli program szkolenia ISTDP/EDT Core, 3) Trenerów ISTDP/EDT, 4) kolegów z tych trzech grup, którzy będą uczestniczyć w immersji i będą fizycznie obecni w tym samym pomieszczeniu, oraz 5) tych, którzy są częścią któregoś z Towarzystw ISTDP/EDT z podpisanymi umowami o poufności. Wszystkie w/w uwarunkowania mają na celu zapewnienie poufności materiałów dotyczących przypadków, które będą przeglądane i omawiane podczas kursu.
Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla licencjonowanych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i zarejestrowanych pracowników służby zdrowia, w tym psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców, jak również lekarzy, pielęgniarek, fizykoterapeutów, itp. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego lub zdrowia, nie możesz uczestniczyć w spotkaniu ze względu na ochronę tajemnicy pacjenta. Mile widziani są studenci i stażyści dążący do uzyskania licencji lub rejestracji jako profesjonaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego lub zdrowia uczestniczący w seminarium pod nadzorem psychoterapeuty ISTDP.

Opis

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 2-dniowy kurs online. ISTDP została zapoczątkowana przez dr Habiba Davanloo w latach 1960-70. Obecnie terapia ta jest praktykowana na całym świecie przez zróżnicowaną grupę klinicystów, wykazując skuteczność w leczeniu zaburzeń osobowości, objawów somatycznych, depresji i zaburzeń lękowych.

Kurs będzie prowadzony przez dr Allana Abbassa i dr Joela Towna, prowadzący skupią się na zastosowaniu ISTDP w zaburzeniach lękowych.

Zaburzenia lękowe to kategoria zaburzeń, których wspólną cechą jest nierealistyczny poziom strachu i lęku oraz związane z nim destrukcyjne wzorce zachowań unikających.
ISTDP pomaga pacjentom zrozumieć ich subiektywne dolegliwości wynikające z lęku jako związane z i aktywowane przez sprzeczne uczucia dotyczące podstawowych potrzeb przywiązaniowych.
Podczas tego immersyjnego kursu, przy użyciu materiałów audiowizualnych, omówimy kluczowe fazy oceny i leczenia w ISTDP. Skupimy się na procesie mobilizacji i doświadczaniu złożonych uczuć przywiązaniowych w celu złagodzenia objawów i wzorców behawioralnych unikania. Omówimy zastosowanie ISTDP w różnych zaburzeniach m.in. w lęku panicznym, lęku uogólnionym i lęku społecznym.
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Informacja

Ponieważ kurs będzie odbywał się online, jest dostępny dla następujących grup pracowników służby zdrowia i terapeutów: 1) tych, którzy są w trakcie szkolenia lub superwizji ISTDP lub EDT Core, 2) tych, którzy wcześniej ukończyli program szkolenia ISTDP/EDT Core, 3) Trenerów ISTDP/EDT, 4) kolegów z tych trzech grup, którzy będą uczestniczyć w immersji i będą fizycznie obecni w tym samym pomieszczeniu, oraz 5) tych, którzy są częścią któregoś z Towarzystw ISTDP/EDT z podpisanymi umowami o poufności. Wszystkie w/w uwarunkowania mają na celu zapewnienie poufności materiałów dotyczących przypadków, które będą przeglądane i omawiane podczas kursu.
Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla licencjonowanych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i zarejestrowanych pracowników służby zdrowia, w tym psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców, jak również lekarzy, pielęgniarek, fizykoterapeutów, itp. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego lub zdrowia, nie możesz uczestniczyć w spotkaniu ze względu na ochronę tajemnicy pacjenta. Mile widziani są studenci i stażyści dążący do uzyskania licencji lub rejestracji jako profesjonaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego lub zdrowia uczestniczący w seminarium pod nadzorem psychoterapeuty ISTDP.

Formularz zapisu

Udostępnij:

Więcej Wydarzeń

Masz Jakieś Pytania?