ISTDP – nowe podejście do leczenia zaburzeń osobowości

Zawartość

Dr Allan Abbass w trakcie 3 dniowego kursu online przedstawi szereg nagrań wideo pracy z pacjentami przybliżają nowe podejście do leczenia zaburzeń osobowości. 

Daty: 29.11.2023 – 1.12.2023 w godzinach 17:00 – 24:00

Koszt: 1899 PLN / 3 dni (do 24.10.2023, po tym terminie koszt 2 199 PLN)

Dr Habib Davanloo opracował Intensywną Krótkoterminową Psychoterapię Dynamiczną w celu leczenia złożonych i opornych pacjentów, którzy do tej pory nie reagowali na inne metody leczenia. 

Opracował on specyficzne metody postępowania z wysoce oporującymi pacjentami, pacjentami ze znacznymi objawami somatycznymi i represją oraz pacjentem z prymitywnymi obronami i kruchą strukturą charakteru. 

ISTDP jest empirycznie wspieraną metodą leczenia mieszanych zaburzeń osobowości.

W tym trzydniowym kursie immersyjnym opartym na materiale wideo, dr Allan Abbass i dr Joel Town dokonają przeglądu metapsychologii, procesów leczenia pacjentów z wysokim oporem oraz wysokim poziomem kruchości w 2 głównych formatach zaburzeń osobowości.

Konferencja będzie obejmować następujące tematy:

 • Wykrywanie i radzenie sobie z wysokim oporem
 • Zwracanie pacjenta przeciwko jego własnym mechanizmom obronnym
 • Wykrywanie i ocena poziomu kruchości
 • Rozpoznawanie i zarządzanie prymitywnymi obronami
 • Wykrywanie szybko zmieniających się frontów obron
 • Zarządzanie cyklami zachowań autodestrukcyjnych
 • Budowanie zdolności do tolerowania emocji, w tym lęku
 • Wykrywanie wczesnych markerów nieświadomego przymierza terapeutycznego
 • Zarządzanie zakończeniem procesu ISTDP w ograniczonym czasie. 

Ten kurs jest odpowiedni dla wszystkich specjalistów zdrowia psychicznego, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Dla kogo

Ponieważ kurs będzie odbywał się online, jest otwarty dla następujących grup pracowników służby zdrowia i terapeutów

 1. tych, którzy są w trakcie szkolenia lub superwizji ISTDP lub EDT Core
 2. tych, którzy wcześniej ukończyli program szkolenia ISTDP/EDT Core
 3. Trenerów ISTDP/EDT
 4. kolegów z tych trzech grup, którzy będą uczestniczyć w immersji i będą fizycznie obecni w tym samym pomieszczeniu
 5. tych, którzy są częścią któregoś z Towarzystw ISTDP/EDT z podpisanymi umowami o poufności. Wszystko to w celu zapewnienia poufności materiałów dotyczących przypadków, które będą oglądane i omawiane.

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla licencjonowanych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i zarejestrowanych pracowników służby zdrowia, w tym psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, doradców, jak również lekarzy, pielęgniarek, fizykoterapeutów, itp. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego lub zdrowia, nie możesz uczestniczyć w spotkaniu ze względu na ochronę tajemnicy pacjenta. Mile widziani są studenci i stażyści dążący do uzyskania licencji lub rejestracji jako profesjonaliści zdrowia psychicznego lub zdrowia pod nadzorem.

Poziom merytoryczny kursu to poziom średnio zaawansowany.19,5 punktów Continuing Education jest dostępnych dla tego wydarzenia za dodatkowe 40 USD i można je nabyć tutaj: (Link zostanie dodany wkrótce). Aby otrzymać certyfikat, uczestnicy muszą uiścić opłatę za kurs, zalogować się i wylogować każdego dnia, uczestniczyć w całym webinarze i wypełnić formularz oceny.Niezalogowanie się lub wylogowanie spowoduje utratę punktów za cały kurs. Nie przewiduje się żadnych wyjątków. Częściowe zaliczenie nie jest możliwe. Certyfikaty są dostępne po zakończeniu kursu na stronie www.ceuregistration.com. Nie ma konfliktu interesów ani wsparcia komercyjnego dla tego programu.

Informacje zwrotne od byłych uczestników

 • „Możliwość obejrzenia filmów wraz z komentarzem na żywo i pytaniami uzupełniającymi sprawiła, że teoria była bardzo przystępna i łatwa do naśladowania”.
 • „Dr Abbass dostarczył tak wiele fantastycznych i praktycznych przypadków i przykładów!”.

O prowadzącym

Allan Abbass, MD, jest psychiatrą, nauczycielem i badaczem. Jest profesorem psychiatrii i psychologii oraz dyrektorem założycielem Centrum Emocji i Zdrowia na Uniwersytecie Dalhousie w Halifaxie w Kanadzie. Jest jednym z czołowych nauczycieli i badaczy psychoterapii na świecie, a także autorem książek „Reaching Through Resistance” i „Hidden From View”.

Formularz zapisu

Udostępnij:

Więcej Wydarzeń

Masz Jakieś Pytania?