Wprowadzenie do ISTDP

W trakcie szkolenia online “Wprowadzenie do ISTDP” przedstawiamy podstawowe założenia ISTDP w podejściu Attachment Based ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zorientowanej na więź), sposób konceptualizacji pacjenta, proces terapeutyczny oraz podstawowe techniki terapeutyczne. Mała grupa szkoleniowa pozwala na interakcję oraz zaadresowanie powstających pytań. Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej z bogatym materiałem wideo różnych przypadków pacjentów, prezentacjami oraz praktyką odgrywania ról. W zależności od zaawansowania i zaangażowania uczestników, możliwe jest pogłębienie szkolenia o pracę z własnymi pacjentami na podstawie materiału wideo w ramach grupowej interwizji.

Forma zajęć: 10 spotkań 90 minutowych online plus 20 godzin pracy własnej 

W sumie: 50 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin kontaktowych

Grupa: 6 do 10 osób

Koszt 1899 PLN cały kurs razem z materiałami dostępnymi po opłaceniu kursu. 

Prowadzenie: doświadczony terapeuta ISTDP, certyfikowany przez IEDTA nauczyciel i superwizor ISTDP

Forma zaliczenia: minimum 80% obecności, prowadzenie dziennika refleksji oraz test końcowy

 

Spotkania odbywają się w odstępach co 2-3 tygodnie, w większości w trakcie spotkań są prezentowane studia przypadku ilustrowane materiałem wideo.

Miejsce: online

 

Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu potwierdzające szkolenie zgodne ze standardem IEDTA.

Certyfikat preCORE

Harmonogram grupy 27

Poniedziałek 19:00 – 20:30

02.10.2023 Spotkanie 1 –  Wprowadzenie do ISTDP prezentacja wprowadzająca oraz przykładową sesją ISTDP – studium przypadku ilustrowane materiałem wideo

16.10.2023 Spotkanie 2 – Praca z trójkątem osób i trójkątem konfliktu

30.10.2023 Spotkanie 3 – Obrony na drzwiach frontowych – bodziec

13.11.2023 Spotkanie 4 – Obrony na drzwiach piwnicznych – reakcja

27.11.2023 Spotkanie 5 – Lęk, ocena, monitorowanie i regulacja

11.12.2023 Spotkanie 6 – „Utracony Raj” omówienie publikacji oraz pracy z pacjentem z naciskiem na pracę w T, obrony i lęk oraz neurobiologiczną regulację lęku

08.01.2024  Spotkanie 7 – „Utracony Raj” omówienie publikacji oraz pracy z pacjentem z naciskiem na kwestie pamięci 

22.01.2024  Spotkanie 8 – Restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego

19.02.2024 Spotkanie 9 – Mapa do nieświadomości, przygotowanie do testu. 

01.03.2024 – nie ma spotkania – termin końcowy na przesłanie dziennika refleksji oraz zdanie egzaminu testowego. 

04.03.2024  Spotkanie 10 – Omówienie pytań z dziennika refleksji oraz powtarzających się błędów z egzaminu testowego, zakończenie

 

Harmonogram grupy 25

Poniedziałki 19:00 – 20:30

03.07.2023 Spotkanie 1 –  Wprowadzenie do ISTDP prezentacja wprowadzająca oraz przykładową sesją ISTDP – studium przypadku ilustrowane materiałem wideo

17.07.2023 Spotkanie 2 – Praca z trójkątem osób i trójkątem konfliktu 

31.07.2023 Spotkanie 3 – Obrony na drzwiach frontowych – bodziec

14.08.2023 Spotkanie 4 – Obrony na drzwiach piwnicznych – reakcja

Praca indywidualna na bazie przesłanych materiałów

28.08.2023 Spotkanie 5 – Lęk, ocena, monitorowanie i regulacja

11.09.2023 Spotkanie 6 – „Utracony Raj” omówienie publikacji oraz pracy z pacjentem z naciskiem na pracę w T, obrony i lęk oraz neurobiologiczną regulację lęku

25.09.2023 Spotkanie 7 – „Utracony Raj” omówienie publikacji oraz pracy z pacjentem z naciskiem na kwestie pamięci 

09.10.2023 Spotkanie 8 – Restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego

23.10.2023 Spotkanie 9 – Mapa do nieświadomości, przygotowanie do testu. 

01.11.2023 – termin końcowy na przesłanie dziennika refleksji oraz zdanie egzaminu testowego. 

06.11.2023  Spotkanie 10 – Omówienie pytań z dziennika refleksji oraz powtarzających się błędów z egzaminu testowego, zakończenie

Harmonogram grupy 26

Czwartki 19:00 – 20:30 

07.09.2023 Spotkanie 1 –  Wprowadzenie do ISTDP prezentacja wprowadzająca oraz przykładową sesją ISTDP – studium przypadku ilustrowane materiałem wideo

21.09.2023 Spotkanie 2 – Praca z trójkątem osób i trójkątem konfliktu 

05.10.2023 Spotkanie 3 – Obrony na drzwiach frontowych – bodziec

26.10.2023 Spotkanie 4 – Obrony na drzwiach piwnicznych – reakcja

09.11.2023 Spotkanie 5 – Lęk, ocena, monitorowanie i regulacja

23.11.2023 Spotkanie 6 – „Utracony Raj” omówienie publikacji oraz pracy z pacjentem z naciskiem na pracę w T, obrony i lęk oraz neurobiologiczną regulację lęku

07.12.2023 Spotkanie 7 – „Utracony Raj” omówienie publikacji oraz pracy z pacjentem z naciskiem na kwestie pamięci 

21.12.2023 Spotkanie 8 – Restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego

04.01.2024  Spotkanie 9 – Mapa do nieświadomości, przygotowanie do testu. 

10.01.2024 – termin końcowy na przesłanie dziennika refleksji oraz zdanie egzaminu testowego. 

18.01.2024  Spotkanie 10 – Omówienie pytań z dziennika refleksji oraz powtarzających się błędów z egzaminu testowego, zakończenie

Opinie

„…poznanie podstaw ISTDP bardzo otwiera oczy na różne aspekty psychiki pacjentów i mam nadzieję korzystać z tak poszerzonych horyzontów, kiedy ta wiedza i pewne doświadczenie się skonsoliduje..”

„Nauczyłam się jak zauważać oraz radzić sobie z oporem wobec terapii, a także oporem wobec mnie jako lekarza”

„Ważna była pomoc w nawiązaniu  kontaktu z lekarzem oraz własnymi emocjami. Na przykład pacjenci unikali kontaktu wzrokowego, „galopowali”, mówili w sposób ogólnikowy, używali projekcji, idealizacji, wyparcia, ignorowania, lekceważenia, pasywności, uległości. Stosowali mechanizmy obronne ( wyżej wymienione obrony na drzwiach frontowych), aby nie wchodzić w relację z psychoterapeutą, w której mogliby doświadczyć tych emocji.”

„istotne dla mnie okazało się korzystanie z „trójkąta konfliktu”. Kiedy pacjent stawał się defensywny, blokując na przykład próby pomocy w rozpoznawaniu lęku i jego regulacji, należało podjąć próbę restrukturyzacji obrony poprzez konfrontację, identyfikację i klaryfikację funkcji obrony.” 

„Zrozumiałem, że naszym zadaniem jest nazywanie tego, co robią pacjenci. Pokazywanie, że sami siebie ranią w ten sposób i że pracujemy z nimi po to, żeby przestali to robić.”

 „… dzięki kursowi nauczyłam się wstępnej pracy przygotowującej do doświadczania emocji. Zrozumiałam jak funkcjonują obrony na drzwiach frontowych i drzwiach piwnicznych oraz jak zwrócić na to uwagę pacjenta.” 

„Warto zaznaczyć, iż nierozerwalną częścią było przedstawienie neurobiologicznego podłoża regulacji lęku i emocji, co znacznie ułatwiło zrozumienie mechanizmów uruchamianych przez pacjenta. „

Cennik

Koszt 1899 PLN za 10 spotkań

30% zniżki dla osób uczestniczących w CORE ISTDP

Formularz zapisu

Wprowadzenie Do ISTDP