Wprowadzenie do ISTDP poziom 2

Zawartość

Praca z pacjentem kruchym z zaburzeniami dysocjacyjnymi zgodnie z Centralną Sekwencją Dynamiczną na podstawie studium przypadku 30 sesji 90 minutowych: 15 mc pracy terapeutycznej ISTDP. W trakcie każdego ze spotkań część teoretyczna jest połączona z analizą wybranych fragmentów wideo prezentacji studium przypadku.

W trakcie szkolenia online “Wprowadzenie do ISTDP poziom 2” przedstawiamy praktyczne metody ISTDP w podejściu Attachment Based ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zorientowanej na więź) w odniesieniu do pracy z pacjentem kruchym i dysocjującym. Kolejne spotkania są opracowane zgodnie z przebiegiem struktury leczenia ISTDP – centralną sekwencja dynamiczną. Zapoznamy się ze wideo studium przypadku, zaznajomimy się z praktycznymi aspektami koncepcji neurobiologii afektywnej, następnie doświadczymy jak podejść do konceptualizacji konkretnego pacjenta, w trakcie kolejnych spotkań doświadczymy etapów procesu terapeutycznego oraz będziemy doskonalić podstawowe techniki terapeutyczne ISTDP. Mała grupa szkoleniowa pozwala na interakcję oraz zaadresowanie powstających pytań. Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej z bogatym materiałem wideo całego procesu leczenia pacjentów , którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie nagrań do szkolenia kolejnych pokoleń psychoterapeutów ISTDP, za co jesteśmy wdzięczni naszym pacjentom. Przedstawimy szereg prezentacjai oraz będziemy ćwiczyli w ramach praktyki celowej i w formacie odgrywania ról. Szkolenie jest kierowane do osób, które ukończyły preCORE w Centrum ISTDP poziom 1.

Forma zajęć: 10 spotkań 90 minutowych online plus 20 godzin pracy własnej 

W sumie: 50 godzin dydaktycznych, w tym 20 dydaktycznych godzin kontaktowych. 

Grupa: 6 do 10 osób

Koszt 1899 PLN cały kurs razem z materiałami dostępnymi po opłaceniu kursu. 

Prowadzenie: lekarz, psychiatra w trakcie specjalizacji, doświadczony terapeuta ISTDP, certyfikowany przez IEDTA nauczyciel i superwizor ISTDP

Forma zaliczenia: minimum 80% obecności, prowadzenie dziennika refleksji oraz test końcowy

Spotkania odbywają się w odstępach co 2 tygodnie, w większości w trakcie spotkań są prezentowane studia przypadku ilustrowane materiałem wideo.

Miejsce: online

Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu potwierdzające szkolenie zgodne ze standardem IEDTA.

Certyfikat preCORE

Harmonogram i tematyka spotkań grupy 1 Poziom 2

Poniedziałek 19:00 – 20:30

Zaczynamy 17.06.2024, następnie spotkania odbywają się co 2 tygodnie

  1. Wprowadzenie do ISTDP poziom 2 – przypomnienie i podsumowanie kursu preCORE 1, praktyczne aspekty koncepcji neurobiologii afektywnej Jaak’aPanskeppa, wprowadzenie do prezentowanego w trakcie kursu studium przypadku
  2. Zasady psychodiagnozy ISTDP, ocena stanu pacjenta, dobór ścieżki i metod postępowania, na postawie pierwszych 3 sesji z pacjentem kruchym i dysocjującym.
  3. Wzmacnianie zdolności adaptacyjnej ego pacjenta, przegląd całego procesu terapii pacjenta kruchego.
  4. Identyfikacja, ocena i analiza lęku, wideo studium przypadku
  5. Identyfikacja, ocena i analiza obron, wideo studium przypadku
  6. Identyfikacja, ocena i analiza przeniesienia, wideo studium przypadku
  7. Zderzenie czołowe z obronami i oporem, wideo studium przypadku
  8. Przełamanie do uczuć, odblokowanie nieświadomości i wgląd, wideo studium przypadku
  9. Postawa i aktywność terapeuty: blokowanie obron, stawianie wyzwań i konfrontowanie obron, formułowanie intrapsychicznego focusu, facylitacja selektywnej uwagi, aktywna empatia i czynne wspieranie, zadawanie pytań, sondowanie, rekapitulacja, nacisk,
  10. Centralna Sekwencja Dynamiczna, podsumowanie kursu oraz studium przypadku, test końcowy.

Opinie

„…poznanie podstaw ISTDP bardzo otwiera oczy na różne aspekty psychiki pacjentów i mam nadzieję korzystać z tak poszerzonych horyzontów, kiedy ta wiedza i pewne doświadczenie się skonsoliduje..”

„Nauczyłam się jak zauważać oraz radzić sobie z oporem wobec terapii, a także oporem wobec mnie jako lekarza”

„Ważna była pomoc w nawiązaniu  kontaktu z lekarzem oraz własnymi emocjami. Na przykład pacjenci unikali kontaktu wzrokowego, „galopowali”, mówili w sposób ogólnikowy, używali projekcji, idealizacji, wyparcia, ignorowania, lekceważenia, pasywności, uległości. Stosowali mechanizmy obronne ( wyżej wymienione obrony na drzwiach frontowych), aby nie wchodzić w relację z psychoterapeutą, w której mogliby doświadczyć tych emocji.”

„istotne dla mnie okazało się korzystanie z „trójkąta konfliktu”. Kiedy pacjent stawał się defensywny, blokując na przykład próby pomocy w rozpoznawaniu lęku i jego regulacji, należało podjąć próbę restrukturyzacji obrony poprzez konfrontację, identyfikację i klaryfikację funkcji obrony.” 

„Zrozumiałem, że naszym zadaniem jest nazywanie tego, co robią pacjenci. Pokazywanie, że sami siebie ranią w ten sposób i że pracujemy z nimi po to, żeby przestali to robić.”

 „… dzięki kursowi nauczyłam się wstępnej pracy przygotowującej do doświadczania emocji. Zrozumiałam jak funkcjonują obrony na drzwiach frontowych i drzwiach piwnicznych oraz jak zwrócić na to uwagę pacjenta.” 

„Warto zaznaczyć, iż nierozerwalną częścią było przedstawienie neurobiologicznego podłoża regulacji lęku i emocji, co znacznie ułatwiło zrozumienie mechanizmów uruchamianych przez pacjenta. „

Cennik

Koszt 1899 PLN za 10 spotkań

30% zniżki dla osób uczestniczących w CORE ISTDP

Formularz zapisu

ISTDP Anxiety Ikonografiką

Plik do pobrania w formacie pdf – kliknij w ten link: Ikonografika ISTDP

Udostępnij:

Nasze Usługi

Psychoterapia

Indywidualna, par oraz grupowa. Dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy

CORE ISTDP

Certyfikowany przez IEDTA, uznany na całym świecie, 3 letni kurs

Masz Jakieś Pytania?