Psychoterapia

Zawartość

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna obejmuje szerokie spektrum problemów i dolegliwości. Od trudności w radzeniu sobie z codziennym życiem, po poważne problemy przekraczające zdolności adaptacyjne, w tym: traumy, utratę zdrowia i sprawności oraz choroby dotyczące zdrowia psychicznego i emocjonalnego, m.in. depresje i lęki. ISTDP można łączyć z farmakoterapią oraz innymi formami terapii psychologicznych.

Centrum ISTDP zostało utworzone przez certyfikowanych przez IEDTA superwizorów i nauczycieli. Promowany przez nas model ISTDP zakłada minimalne korzystanie z presji, jest skoncentrowany na dogłębnym zrozumieniu pacjenta i jego problemów, a intensywność pracy jest dostosowana do zdolności adaptacyjnej ego pacjenta. Szczególną uwagę zwracamy na pracę z obronami oraz lękiem i restrukturyzację możliwości radzenia sobie z nim. Chcemy aby pacjent był coraz bardziej świadomy procesów jakie uruchamia w relacji ze sobą i z innymi oraz odzyskiwał wolność w dokonywaniu wyborów i w działaniu.

Za zgodą pacjenta sesje są nagrywane kamerą, co umożliwia dokładną analizę sesji przez psychoterapeutę oraz zasięgnięcie opinii doświadczonego superwizora w sytuacji kiedy jest taka potrzeba. Pacjent uzyskuje w ten sposób profesjonalną i skuteczną pomoc.

Zastosowanie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)

Do naszego ośrodka zgłaszają się osoby szukające pomocy w leczeniu większości problemów zarówno w obszarze zdrowia psychicznego, jak i funkcjonowania emocjonalnego, m.in:

 • Zaburzeń lękowych, takich jak: zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie, zespół lęku napadowego, lęk uogólniony lub zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Zaburzeń nastroju, takich jak: dystymia, depresja lub choroba afektywna dwubiegunowa
 • Uzależnień z wyłączeniem poważnego i aktywnego uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;
 • Zaburzeń odżywiania, takich jak: anoreksja, bulimia, BED
 • Zaburzeń osobowości, takich jak: osobowość unikająca, zależna, obsesyjno-kompulsywna, bierno-agresywna, depresyjna, paranoiczna, schizotypowa, histrioniczna, narcystyczna, borderline czy antyspołeczna

Niejednokrotnie zgłaszają się również osoby bez diagnozy czy określonych problemów, lecz chcące pomóc sobie w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych:

 • Chcące rozpocząć szkolenie psychoterapeutyczne, w szczególności w nurcie ISTDP
 • Doświadczeni psychoterapeuci dostrzegający swoje ograniczenia w pracy z pacjentami
 • Lekarze, pielęgniarki i inne osoby pracujące w obszarze pomagania, obecnie doświadczone nadmiernym obciążeniem systemowym i ryzykiem wypalenia zawodowego
 • Osoby chcące rozwiązać sytuacje konfliktowe ze swoim partnerem lub innymi ważnymi osobami
 • Osoby w sytuacji okołorozwodowej, zmiany płci, coming out’u
 • Doświadczające lęku związanego ze zmianą stanowiska, mobbingu lub niewłaściwego traktowania w środowisku pracy
 • Chcące poradzić sobie ze znacznymi stresorami czy traumami takimi jak zdrada lub utrata ukochanej osoby, pracy, bliskiego towarzysza – psa, kota czy innego zwierzęcia
 • Osoby chcące poradzić sobie z nieadekwatnymi reakcjami, takimi jak wybuchy złości w pracy, w domu czy podczas prowadzenia samochodu
 • Osoby chcące zmierzyć się z swoimi problemami zdrowotnymi (choroby przewlekłe i terminalne, przewlekły ból), kwestią starzenia się
 • Doświadczające przemocy, wykorzystania, czy też napaści seksualnej
 • Zgłaszające problemy ze snem lub ogólne poczucie zmęczenia

Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których problemy natury emocjonalnej mają znaczący wpływ na biologiczne funkcjonowanie organizmu, dotyczy to takich objawów jak:

 • Bruksizm – ścieranie zębów
 • Zespół stawu skroniowo żuchwowego
 • Fibromialgia – bolesność całego ciała
 • Nawracające urazy z powodu zwiększonego napięcia
 • Bóle pleców, odcinka szyjnego, piersiowego czy lędźwiowego
 • Bóle pośladka czy tyłu uda wynikające z zespołu mięśnia gruszkowatego
 • Napięciowe bóle głowy
 • Migrenowe bóle głowy
 • Przewlekłe zapalenie ścięgien
 • Wulwodynia
 • Zespół bólu kulszowego
 • Zespoły bólowe stóp
 • Zespół bólu mięśniowo-powięziowego

Nasi pacjenci zgłaszają również problemy związane z procesami psychofizjologicznymi autonomicznego układu nerwowego, m.in:

 • Zespół jelita drażliwego
 • Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (zespół pęcherza drażliwego)
 • Zespół POTS – Posturalnej tachykardi ortostatycznej
 • Nieprawidłowa tachykardia zatokowa
 • Zespół odruchowej dystrofii współczulnej, zespół Sudecka: (Zespół algodystroficzny)
 • Bezsenność
 • Zespół chronicznego zmęczenia,
 • Choroba ogólnoustrojowa związana z nietolerancją wysiłkową
 • Parestezje (drętwienie, mrowienie, pieczenie)
 • Szum w uszach
 • Zawroty głowy
 • Dysfonia spastyczna
 • Przewlekłe pokrzywki
 • Zespoły nadwrażliwości (na dotyk, dźwięk, zapachy, żywność, leki)

W w/w sytuacjach pierwszym krokiem jest weryfikacja czy jest to problem natury fizjologicznej, czy psychofizycznej. Badamy czy opis dolegliwości pacjenta jest spójny z praktyką lekarską/medyczną i czy do zaostrzenia objawów chorobowych dochodzi w sytuacjach stresowych. W związku z tym poza zebraniem dokładnego wywiadu, badaniem kwestionariuszowym, zwracaniem uwagi na wszelkie dostępne aspekty relacji ‘tu i teraz’ – sekunda po sekundzie w trakcie wstępnego wywiadu – ściśle współpracujemy z lekarzami /psychiatrami.

Do Kogo jest Kierowana?​

Specjalizacja Centrum ISTDP

Centrum ISTDP specjalizuje się w uczeniu i prowadzeniu psychoterapii empirycznej, w szczególności Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zorientowanej na więź (Attachment Based ISTDP). Jest to modyfikacja psychoterapii ISTDP wg. Habiba Davanloo, opracowana przez dr Josette ten Have-de Labije oraz dr Roberta Neborsky’ego. Obecnie praktykowana przez szerokie grono psychiatrów oraz psychoterapeutów na całym świecie. Wiedzę i doświadczenie wzbogacaliśmy towarzysząc dr Josette ten Have-de Labije – jako uczniowie, następnie asystenci oraz współprowadzący – w szeregu 3 letnich kursów podstawowych, kursów zaawansowanych, warsztatów, seminariów oraz  Master Class na całym świecie, m.in. w:  Gdańsku, Warszawie, Wenecji, San Diego, Berlinie, Cape Town…

Od początku naszej działalności dbamy o standardy. Zarówno prowadzone przez nas kursy, jak i współpracujący psychoterapeuci działają zgodnie ze standardami międzynarodowego stowarzyszenia IEDTA, szczegółowe informacje na temat

Certyfikowanych przez IEDTA psychoterapeutów

https://iedta.net/info/directory-therapists/

Certyfikowanych przez IEDTA nauczycieli oraz superwizorów

https://iedta.net/info/teacher-supervisor-directory/

Certyfikowanych przez IEDTA kursów podstawowych CORE ISTDP

https://iedta.net/info/training-programs/

IEDTA – jest to uznana międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się wspieraniem, standaryzacją, certyfikacją, rozpowszechnianiem i badaniem terapii dynamicznych (EDT).

https://iedta.net/iedta/about-iedta/

 

Jak się przygotować do psychoterapii

Wypełnij i prześlij krótki formularz zgłoszeniowy.

Umów się na konsultację kwalifikującą Ciebie to terapii ISTDP. 

Pomyśl jaki jest twój problem – Twoim zdaniem. 

Postaraj się tak zorganizować swój czas by nie umawiać ważnych spotkań zaraz po konsultacji. 

Pamiętaj, że im większa twoja dostępność tym krótszy czas oczekiwania. Na niektórych terapeutów trzeba poczekać czasem kilka miesięcy po konsultacji. Jeżeli zależy tobie na tej metodzie pracy w naszym ośrodku, postaraj się zadbać o elastyczność oraz regularność spotkań. 

Spotkania odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie przez 90-180 minut. Jest możliwość spotkań na miejscu, online jak i hybrydowy – mieszany sposób. 

Do kilku tygodni powinieneś otrzymać propozycję terminów na pierwszą sesję

Zapoznaj się z kosztami, praca z doświadczonym psychoterapeutą może być w niektórych sytuacjach – mimo wyższej ceny za sesję – krótsza, a przez to efektywniejsza kosztowo. Jednak może być tak, że w Twoim przypadku korzystniejsza będzie dłuższa praca o mniejszym stopniu intensywności. Możliwe są też interwencyjne spotkania z bardziej doświadczonym psychoterapeutą w ośrodku.

Proces psychoterapii

 • Pierwsza sesja konsultacyjna odbywa się z superwizorem, psychoterapeutą, psychiatrą celem doradzenia czy jest to właściwa forma pracy oraz ustalenia zasad współpracy
 • Kolejne sesje odbywają się z wybranym przez pacjenta psychoterapeutą w Centrum ISTDP lub w przypadku braku dostępnych miejsc w ośrodku współpracującym z Centrum.
 • Zazwyczaj pomiędzy 10 a 12 sesją odbywa się podsumowanie pracy i dookreślenie dalszego kierunku współpracy, w tym momencie powinniśmy już zauważać realne efekty pracy terapeutycznej
 • Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od potrzeb i problemów pacjenta, obejmuje przedział od 1 do ok 120 sesji
 • Kończenie procesu terapii obejmuje kilka/kilkanaście sesji w zależności od długości trwania procesu terapeutycznego, zawiera podsumowanie pracy, zamknięcie procesu terapeutycznego i pożegnanie

Cennik

Konsultacja ISTDP oraz sesja próbna ISTDP  60 min/450 PLN (prowadzona przez doświadczonego psychoterapeutę ISTDP)

Psychoterapia ISTDP indywidualna od 350 PLN /90 min co 2 tygodnie (w zależności od wyboru terapeuty)

Czas oczekiwania na konsultację wstępną wynosi ok. 10- 20 dni. Czas oczekiwania na terapię liczony od dnia konsultacji wynosi od 14 dni do 6 miesięcy.

Czas oczekiwania na konsultacje i terapię może ulec wydłużeniu jeśli podadzą państwo bardzo ograniczony przedział czasowy, w którym możecie odbyć konsultację lub terapię oraz w przypadku oczekiwania na terapię do niektórych/wybranych terapeutów.

Sesje ISTDP odbywają co 2 tygodnie lub co tydzień jeśli istnieje takie wskazanie

Prosimy o wybranie dostępnego terminu na konsultację kwalifikującą do terapii ISTDP. Jeżeli dostępne daty są nieodpowiednie, prosimy o podanie takiej informacji w poniższym formularzu zapisu. 

Formularz zapisu

Udostępnij:

Nasze Usługi

CORE ISTDP

Certyfikowany przez IEDTA, uznany na całym świecie, 3 letni kurs

Masz Jakieś Pytania?