Psychoterapia

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna obejmuje szerokie spektrum problemów i dolegliwości. Od trudności w radzeniu sobie z codziennym życiem, po poważne problemy przekraczające zdolności adaptacyjne, w tym: traumy, utratę zdrowia i sprawności oraz choroby dotyczące zdrowia psychicznego i emocjonalnego, m.in. depresje i lęki. ISTDP można łączyć z farmakoterapią oraz innymi formami terapii psychologicznych.

Centrum ISTDP zostało utworzone przez certyfikowanych przez IEDTA superwizorów i nauczycieli. Promowany przez nas model ISTDP zakłada minimalne korzystanie z presji, jest skoncentrowany na dogłębnym zrozumieniu pacjenta i jego problemów, a intensywność pracy jest dostosowana do zdolności adaptacyjnej ego pacjenta. Szczególną uwagę zwracamy na pracę z obronami oraz lękiem i restrukturyzację możliwości radzenia sobie z nim. Chcemy aby pacjent był coraz bardziej świadomy procesów jakie uruchamia w relacji ze sobą i z innymi oraz odzyskiwał wolność w dokonywaniu wyborów i w działaniu.

Za zgodą pacjenta sesje są nagrywane kamerą, co umożliwia dokładną analizę sesji przez psychoterapeutę oraz zasięgnięcie opinii doświadczonego superwizora w sytuacji kiedy jest taka potrzeba. Pacjent uzyskuje w ten sposób profesjonalną i skuteczną pomoc.

Zastosowanie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)

Do naszego ośrodka zgłaszają się osoby szukające pomocy w leczeniu większości problemów zarówno w obszarze zdrowia psychicznego, jak i funkcjonowania emocjonalnego, m.in:

 • Zaburzeń lękowych, takich jak: zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie, zespół lęku napadowego, lęk uogólniony lub zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Zaburzeń nastroju, takich jak: dystymia, depresja lub choroba afektywna dwubiegunowa
 • Uzależnień z wyłączeniem poważnego i aktywnego uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;
 • Zaburzeń odżywiania, takich jak: anoreksja, bulimia, BED
 • Zaburzeń osobowości, takich jak: osobowość unikająca, zależna, obsesyjno-kompulsywna, bierno-agresywna, depresyjna, paranoiczna, schizotypowa, histrioniczna, narcystyczna, borderline czy antyspołeczna

Niejednokrotnie zgłaszają się również osoby bez diagnozy czy określonych problemów, lecz chcące pomóc sobie w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych:

 • Chcące rozpocząć szkolenie psychoterapeutyczne, w szczególności w nurcie ISTDP
 • Doświadczeni psychoterapeuci dostrzegający swoje ograniczenia w pracy z pacjentami
 • Lekarze, pielęgniarki i inne osoby pracujące w obszarze pomagania, obecnie doświadczone nadmiernym obciążeniem systemowym i ryzykiem wypalenia zawodowego
 • Osoby chcące rozwiązać sytuacje konfliktowe ze swoim partnerem lub innymi ważnymi osobami
 • Osoby w sytuacji okołorozwodowej, zmiany płci, coming out’u
 • Doświadczające lęku związanego ze zmianą stanowiska, mobbingu lub niewłaściwego traktowania w środowisku pracy
 • Chcące poradzić sobie ze znacznymi stresorami czy traumami takimi jak zdrada lub utrata ukochanej osoby, pracy, bliskiego towarzysza – psa, kota czy innego zwierzęcia
 • Osoby chcące poradzić sobie z nieadekwatnymi reakcjami, takimi jak wybuchy złości w pracy, w domu czy podczas prowadzenia samochodu
 • Osoby chcące zmierzyć się z swoimi problemami zdrowotnymi (choroby przewlekłe i terminalne, przewlekły ból), kwestią starzenia się
 • Doświadczające przemocy, wykorzystania, czy też napaści seksualnej
 • Zgłaszające problemy ze snem lub ogólne poczucie zmęczenia

Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których problemy natury emocjonalnej mają znaczący wpływ na biologiczne funkcjonowanie organizmu, dotyczy to takich objawów jak:

 • Bruksizm – ścieranie zębów
 • Zespół stawu skroniowo żuchwowego
 • Fibromialgia – bolesność całego ciała
 • Nawracające urazy z powodu zwiększonego napięcia
 • Bóle pleców, odcinka szyjnego, piersiowego czy lędźwiowego
 • Bóle pośladka czy tyłu uda wynikające z zespołu mięśnia gruszkowatego
 • Napięciowe bóle głowy
 • Migrenowe bóle głowy
 • Przewlekłe zapalenie ścięgien
 • Wulwodynia
 • Zespół bólu kulszowego
 • Zespoły bólowe stóp
 • Zespół bólu mięśniowo-powięziowego

Nasi pacjenci zgłaszają również problemy związane z procesami psychofizjologicznymi autonomicznego układu nerwowego, m.in:

 • Zespół jelita drażliwego
 • Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (zespół pęcherza drażliwego)
 • Zespół POTS – Posturalnej tachykardi ortostatycznej
 • Nieprawidłowa tachykardia zatokowa
 • Zespół odruchowej dystrofii współczulnej, zespół Sudecka: (Zespół algodystroficzny)
 • Bezsenność
 • Zespół chronicznego zmęczenia,
 • Choroba ogólnoustrojowa związana z nietolerancją wysiłkową
 • Parestezje (drętwienie, mrowienie, pieczenie)
 • Szum w uszach
 • Zawroty głowy
 • Dysfonia spastyczna
 • Przewlekłe pokrzywki
 • Zespoły nadwrażliwości (na dotyk, dźwięk, zapachy, żywność, leki)

W w/w sytuacjach pierwszym krokiem jest weryfikacja czy jest to problem natury fizjologicznej, czy psychofizycznej. Badamy czy opis dolegliwości pacjenta jest spójny z praktyką lekarską/medyczną i czy do zaostrzenia objawów chorobowych dochodzi w sytuacjach stresowych. W związku z tym poza zebraniem dokładnego wywiadu, badaniem kwestionariuszowym, zwracaniem uwagi na wszelkie dostępne aspekty relacji ‘tu i teraz’ – sekunda po sekundzie w trakcie wstępnego wywiadu – ściśle współpracujemy z lekarzami /psychiatrami.

Do Kogo jest Kierowana?​

Specjalizacja Centrum ISTDP

Centrum ISTDP specjalizuje się w uczeniu i prowadzeniu psychoterapii empirycznej, w szczególności Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zorientowanej na więź (Attachment Based ISTDP). Jest to modyfikacja psychoterapii ISTDP wg. Habiba Davanloo, opracowana przez dr Josette ten Have-de Labije oraz dr Roberta Neborsky’ego. Obecnie praktykowana przez szerokie grono psychiatrów oraz psychoterapeutów na całym świecie. Wiedzę i doświadczenie wzbogacaliśmy towarzysząc dr Josette ten Have-de Labije – jako uczniowie, następnie asystenci oraz współprowadzący – w szeregu 3 letnich kursów podstawowych, kursów zaawansowanych, warsztatów, seminariów oraz  Master Class na całym świecie, m.in. w:  Gdańsku, Warszawie, Wenecji, San Diego, Berlinie, Cape Town…

Od początku naszej działalności dbamy o standardy. Zarówno prowadzone przez nas kursy, jak i współpracujący psychoterapeuci działają zgodnie ze standardami międzynarodowego stowarzyszenia IEDTA, szczegółowe informacje na temat

Certyfikowanych przez IEDTA psychoterapeutów

https://iedta.net/info/directory-therapists/

Certyfikowanych przez IEDTA nauczycieli oraz superwizorów

https://iedta.net/info/teacher-supervisor-directory/

Certyfikowanych przez IEDTA kursów podstawowych CORE ISTDP

https://iedta.net/info/training-programs/

IEDTA – jest to uznana międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się wspieraniem, standaryzacją, certyfikacją, rozpowszechnianiem i badaniem terapii dynamicznych (EDT).

https://iedta.net/iedta/about-iedta/

 

Jak się przygotować do psychoterapii

Wypełnij i prześlij krótki formularz zgłoszeniowy. Otrzymasz propozycję terminów na pierwszą sesję

 • Zapoznaj się z kosztami, praca z doświadczonym psychoterapeutą może być w niektórych sytuacjach – mimo wyższej ceny za sesję – krótsza, a przez to efektywniejsza kosztowo. Jednak może być tak, że w Twoim przypadku korzystniejsza będzie dłuższa praca o mniejszym stopniu intensywności. Możliwe są też interwencyjne spotkania z bardziej doświadczonym psychoterapeutą w ośrodku.
 • Zaplanuj koszt terapii, ustal z psychoterapeutą formę rozliczenia, zgłoś czy potrzebujesz fakturę, czy paragon oraz ustal opcje płatności. Dostępne opcje płatności w Centrum: płatność kartą, gotówką oraz przelewem.

Proces psychoterapii

 • Pierwsza sesja konsultacyjna odbywa się z superwizorem, psychoterapeutą, psychiatrą celem doradzenia czy jest to właściwa forma pracy oraz ustalenia zasad współpracy
 • Kolejne sesje odbywają się z wybranym przez pacjenta psychoterapeutą w Centrum ISTDP lub w przypadku braku dostępnych miejsc w ośrodku współpracującym z Centrum.
 • Zazwyczaj pomiędzy 10 a 12 sesją odbywa się podsumowanie pracy i dookreślenie dalszego kierunku współpracy, w tym momencie powinniśmy już zauważać realne efekty pracy terapeutycznej
 • Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od potrzeb i problemów pacjenta, obejmuje przedział od 1 do ok 120 sesji
 • Kończenie procesu terapii obejmuje kilka/kilkanaście sesji w zależności od długości trwania procesu terapeutycznego, zawiera podsumowanie pracy, zamknięcie procesu terapeutycznego i pożegnanie

Cennik

Konsultacja ISTDP oraz sesja próbna ISTDP  90 min/ 450 pln (prowadzona przez superwizora ISTDP/IEDTA oraz lekarza psychiatrę)

Psychoterapia ISTDP indywidualna 450 – 650 pln/90 min co 2 tygodnie (superwizor/ nauczyciel ISTDP certyfikowany przez IEDTA)

Psychoterapia ISTDP indywidualna 380 pln / 90 min  co 2 tyg (psychoterapeuta ISTDP certyfikowany przez IEDTA)

Psychoterapia ISTDP indywidualna 350 pln / 90 min  co 2 tyg (psychoterapeuta ISTDP w trakcie szkolenia Core Training/akredytowanego przez IEDTA)

Psychoterapia par ISTDP – 500 – 650 PLN/ 90 min (superwizor/nauczyciel ISTDP certyfikowany przez IEDTA)

Psychoterapia grupowa – 180 PLN/90 min w grupie 6-10 osobowej.  

Spotkania dla osób oczekujących na terapię – 180 PLN/ 90 min w grupie 3 – 8 osobowej

Czas oczekiwania na konsultację wstępną wynosi ok. 10- 20 dni. Czas oczekiwania na terapię liczony od dnia konsultacji wynosi od 14 dni do 3 miesięcy.

Czas oczekiwania na konsultacje i terapię może ulec wydłużeniu jeśli podadzą państwo bardzo ograniczony przedział czasowy, w którym możecie odbyć konsultację lub terapię oraz w przypadku oczekiwania na terapię do niektórych/wybranych terapeutów.

Sesje ISTDP odbywają co 2 tygodnie lub co tydzień jeśli istnieje takie wskazanie

Prosimy o wybranie dostępnego terminu na konsultację kwalifikującą do terapii ISTDP. Jeżeli dostępne daty są nieodpowiednie, prosimy o podanie takiej informacji w poniższym formularzu zapisu. 

Konsultacje prowadzi dr Przemysław Duchniewicz.

Formularz zapisu

Psychoterapia

Korzyści Terapii ISTDP