CORE ISTDP

Zawartość

3 letni Kurs Podstawowy CORE ISTDP

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to nowoczesny nurt psychoterapii, pozwalający na osiąganie znaczącej i trwałej zmiany, zweryfikowanej w ponad 850 badaniach efektywności psychoterapii. Ze względu na wysoką skuteczność cieszy się wśród terapeutów stale rosnącą popularnością. Metoda ta umożliwia trwałą zmianę w życiu pacjenta w stosunkowo krótkim czasie. 

Szkolenie ma charakter zaawansowany, jest przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia do pracy w sytuacji pomagania,  a jego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego prowadzonego przez niezależną instytucję – Polskie Stowarzyszenie ISTDP. Link : www.istdp.org.pl.

 • Jest kursem oficjalnie zarejestrowanym przez międzynarodową organizację IEDTA ustalającą standardy szkolenia psychoterapeutów ISTDP
 • Spełnia kryteria kursu certyfikowanego przez IEDTA
 • Jego uczestnicy są zgłaszani do IEDTA i otrzymują certyfikat potwierdzony przez IEDTA
 • Uczestnicy otrzymują 2 dyplomy, wystawiony przez międzynarodowe stowarzyszenie terapii zorientowanych na doświadczanie oraz Centrum ISTDP.
 • Opcjonalnie 25% zajęć kursu prowadzą uznani zagraniczni superwizorzy z całego świata 
 • Uczestnicy mają możliwość uczenia się w bliskim, indywidualnym kontakcie z superwizorami w kameralnej, 7-8 osobowej grupie
 • Jest tłumaczony symultaniczne w obie strony
 • Zapewnia nadzór superwizyjny pomiędzy spotkaniami prowadzony przez pary certyfikowanych psychoterapeutów ISTDP uczących się w kursie asystenckim

Cel szkolenia podstawowego:

 • Zapewnienie gruntownej edukacji w zakresie ISTDP – Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej – EDT – terapii dynamicznej opartej na doświadczaniu
 • Szkolenie psychoterapeutów w celu osiągnięcia doskonałości w zakresie oceny i stosowania ISTDP – EDT w zróżnicowanej populacji pacjentów
 • Przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat teorii ISTDP – EDT, zastosowań klinicznych i badań
 • Powitanie uczestników w międzynarodowej społeczności psychoterapeutów ISTDP ceniącej dialog i współpracę między różnymi formatami terapii empirycznych (zorientowanych na doświadczanie)
 • Kultywowanie kolegialnego, profesjonalnego, zachęcającego do współpracy i uczenia się środowiska, opartego na szacunku 

Format uczenia

 • Bezpośredni kontakt między prowadzącymi a uczestnikami 
 • Prezentacja nagrań video pracy z pacjentami przez nauczycieli i superwizorów
 • Odgrywanie ról i inne techniki aktywnego uczenia się
 • Superwizja indywidualna pracy z pacjentami w grupie superwizyjnej
 • Interaktywne wykłady 

Program kursu

 1. Spektrum nerwicy strukturalnej i umiejscowienie pacjenta na spektrum 
 2. Oddzielanie zdrowego ego pacjenta od patologicznych części superego 
 3. Praca z pacjentem w Trójkącie Osób i Trójkącie Konfliktu 
 4. Centralna sekwencja dynamiczna 
 5. Nawiązywanie oraz utrzymanie świadomego i nieświadomego przymierza terapeutycznego/ roboczego 
 6. Ocena oraz praca z obronami „na drzwiach frontowych i drzwiach piwnicznych”(obrony przed kontaktem/emocjonalną bliskościąz terapeutą i przed doświadczaniem uczuć) 
 7. Ocena regulacji lęku pacjenta (ścieżki i wzorce regulacji lęku, zdrowa i niezdrowa regulacja) 
 8. Restrukturyzacja zdolności adaptacyjnych ego pacjenta 
 9. Ocena regulacji emocji przez pacjenta 
 10. Odkrywanie nieświadomości pacjenta, przeżywanie impulsów i uczuć 
 11. Portretowanie oraz wizualizacja impulsu pacjenta, poczucia winy, żalu i dostępu do traumy z przeszłości 
 12. Praca i tworzenie połączeń w trójkącie osób 
 13. Faza zakończenia pracy terapeutycznej oraz sesje po zakończeniu 

Część teoretyczna

 • Historia ISTDP i przegląd aktualnych modeli EDT 
 • Konceptualizowanie przypadku i planowanie leczenia 
 • Trójkąt konfliktu i trójkąt osób 
 • Jak pielęgnować przymierze terapeutyczne/ robocze 
 • Rozpoznawanie obron i związane z nimi interwencje 
 • Rozpoznawanie lęku i związane z nim interwencje 
 • Rozpoznawanie uczuć i związane z nimi interwencje 
 • Przepracowanie: praca z pacjentem po początkowych przełamaniach nieświadomości 
 • Kończenie pracy i sesje ‘follow-up’ – po zakończeniu 
 • Badania ISTDP 

Część praktyczna

 • Przegląd i analiza nagranych na wideo sesji prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów oraz nauczycieli IEDTA 
 • Przegląd i superwizja fragmentów wideo z sesji psychoterapeutycznych prowadzonych przez uczestników 
 • Praktyczna praca z protokołem psychoterapeutycznym – Mapą drogową do Nieświadomości Josette ten Have-de Labije – w trakcie analizy nagrań. 
 • Stopniowe przejście od szkolenia teoretycznego i analizyfragmentów wideo pracy superwizora do superwizji materiałów wideo uczestników 
 • Praca na poziomie osobistym oraz grupowym w ramach wspólnie pracującej niewielkiej grupy uczestników 
 • Odgrywanie ról i inne techniki aktywnego uczenia się 
 • Każdy uczestnik ma dostęp do nagrania swojej superwizji pracy z pacjentem 
 • Każdy superwizowany pacjent jest analizowany w oparciu o formularz superwizji i na tej postawie formułowany jest opis przypadku do zaliczenia kursu 
 • Wsparcie superwizyjne pomiędzy spotkaniami 

Kryteria 3 letniego kursu podstawowego CORE ISTDP

 • W momencie rozpoczynania kursu, kandydaci muszą posiadać uprawnienia do pracy w sektorze zdrowia psychicznego lub być w trakcie takiego procesu edukacyjnego na poziomie pozwalającym na pracę z pacjentem 
 • Podczas pierwszego roku uczestnicy prezentują nagrane audiowideo sesje swojej pracy z pacjentem 
 • W trakcie 3 lat, każdy uczestnik superwizuje  12 nagrań swojej pracy terapeutycznej podczas kursu oraz ok. 3- 6nagrań podczas superwizji asystenckiej   
 • Co najmniej 50% części dydaktycznej jest prowadzone przez certyfikowanego nauczyciela IEDTA, pozostała część może być prowadzona przez doświadczonych psychoterapeutów ISTDP – asystentów pod nadzorem superwizora 
 • Co najmniej 75% grupowej superwizji jest przeprowadzone przez certyfikowanego superwizora IEDTA 

Lista certyfikowanych kursów podstawowych na świecie

Galeria

Cennik

Całkowity koszt kursu prowadzonego przez superwizorów IEDTA (ISTDP) to 36 000 PLN / 3 lata.

Osoby uczestniczące w CORE ISTDP otrzymują zwrot 30% kosztu kursu wprowadzającego

nr konta do wpłat: Bank Pekao  91124063481111001053587179

Formularz zapisu

Udostępnij:

Nasze Usługi

Psychoterapia

Indywidualna, par oraz grupowa. Dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy

Masz Jakieś Pytania?