Join us for a four-day workshop (2 times 2 days each) prepared and led by people who are experienced ISTDP therapists and IEDTA certified supervisors and teachers.
 
After the workshop, you will be able to help your clients:
 
 • Recognize anxiety and its symptoms in the body
 • Regulate, reduce anxiety — manage it effectively
 • Recognize and understand their typical defense mechanisms
 • Use your defense mechanisms in a healthy way
 • Recognize emotions and experience them in the body
 • Express emotions in a constructive way: irritation, anger, rage, guilt, sadness, grief, joy, happiness
 • Understand how early experiences influence current relationship difficulties
Lek I Emocje ISTDP

Warsztat kierowany jest do osób pracujących w obszarze pomagania i rozwoju, chcących doskonalić swoje umiejętności.

W prowadzonych przez nas warsztatach do tej pory uczestniczyli: psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie, specjaliści HR, coachowie.

W trakcie warsztatów zapoznamy uczestników z podstawowymi pojęciami i technikami Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej.

ISTDP jest holistyczną metodą terapeutyczną integrującą wielopłaszczyznowe spojrzenie na człowieka.

Warsztat spełnia kryteria pre-Core – czyli wprowadzenia do ISTDP. Osoby, które ukończą warsztat, po spełnieniu dodatkowych kryteriów mogą się ubiegać o przyjęcie na certyfikowane przez IEDTA 3 letnie szkolenie (Core Training ISTDP) przygotowujące do pracy w nurcie ISTDP.

The workshop is thouhght out and made for the people working in the field of helping and development who want to improve their skills.
 
Psychiatrists, psychotherapists, psychologists, HR specialists and coaches have participated in our workshops so far.
 
This workshop will introduce participants to the basic concepts and techniques of Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy.
 
ISTDP is a holistic therapeutic method that integrates a multifaceted view of the human being.
 
This workshop meets the criteria for Pre-Core – an introduction to ISTDP. Those who complete the workshop, after meeting additional criteria, may apply for IEDTA certified 3-year training (Core Training ISTDP) preparing to work in the ISTDP.

Dates

 • 21-22.05.2022 – Part 1
 • 11-12.06.2022 – Part 2

Schedule

Part 1: 21-22.05.2022

 • Day 1 Anxiety, its symptoms and regulation
 • Day 2 Defense mechanisms and their functions

Part 2: 11-12.06.2022

 • Day 3 Emotions; recognizing, experiencing and expressing
 • Day 4 Ego Adaptability

Cennik

Cost: 2 790 PLN

If you have any questions please email us: [email protected]

Registration form

Wprowadzenie Do ISTDP

Centrum szkoleniowe ISTD: