Przemysław Duchniewicz
Odtwórz wideo

Witaj w Centrum ISTDP

Centrum ISTDP współtworzy zespół profesjonalistów dbających o ciągły rozwój, skuteczność, etykę pracy i profesjonalizm.  Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP), obejmuje szerokie spektrum problemów – od codziennych wyzwań po kompleksowe zaburzenia.  Jako psychologowie, psychiatrzy i psychoterapeuci integrujemy ISTDP z farmakoterapią i innymi metodami psychoterapeutycznymi, oferując personalizowaną ścieżkę do zdrowia.

O ISTDP

Jest  to wysoce skuteczny, nowoczesny nurt psychoterapii,  rozwijający się od lat 60-tych ubiegłego wieku.  Podejście to wyrosło z potrzeby zbadania i zrozumienia jakie interwencje w relacji terapeutycznej przynoszą realną, możliwą do oceny zmianę u pacjenta. Twórca tego podejścia Habib Davanloo, w oparciu o precyzyjną obserwację nagrań sesji terapeutycznych wypracował nowatorską metodę terapii pozwalającą na osiągniecie głębokich i trwałych zmian wewnątrzpsychicznych w stosunkowo krótkim czasie. Teoretyczne podstawy ISTDP oparte są na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, zintegrowanych ze współczesną wiedzą neurobiologiczną. ISTDP to terapia ustrukturalizowana. Każda reakcja pacjenta jest podstawą stosowania określonego typu interwencji, której efekty możemy od razu zweryfikować. ISTDP zakłada aktywną rolę zarówno terapeuty jak i pacjenta.

Budowanie Połączenia

Pierwszy filar ISTDP koncentruje się na tworzeniu mocnego, terapeutycznego związku między terapeutą a pacjentem. Jest to fundament, na którym opiera się cała terapia, umożliwiający otwarty dialog i bezpieczne badanie trudnych emocji.

Eksploracja Obron

Drugi filar polega na identyfikacji i konfrontacji z obronami psychicznymi, które pacjent wykorzystuje do radzenia sobie z lękiem i trudnymi emocjami. Celem jest uświadomienie sobie tych mechanizmów i stopniowe ich zwalczanie.

Praca z Emocjami

Trzeci filar skupia się na intensywnej pracy z emocjami. Pomaga pacjentom konfrontować i przetwarzać głęboko ukryte uczucia, prowadząc do trwałej zmiany i rozwoju osobistego.

Jak Pracujemy

Stosujemy nagrania sesji terapeutycznych, aby zapewnić najwyższą jakość pomocy. Nasze sesje są skrupulatnie analizowane i poddawane superwizji indywidualnej oraz grupowej, co pozwala na precyzyjne dopasowanie metody pracy do potrzeb pacjenta.

Dla Kogo?

Nasza oferta terapeutyczna skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym do osób doświadczających zaburzeń psychicznych, profesjonalistów poszukujących wsparcia w swojej pracy, a także osób przeżywających trudne życiowe sytuacje. ISTDP oferuje skuteczne narzędzia radzenia sobie z emocjonalnymi i fizjologicznymi aspektami zdrowia, w tym z funkcjonalnymi zaburzeniami psychosomatycznymi.

Przygotowanie do Terapii

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i umówienia się na konsultację. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie się do sesji, próba określenia swojego problemu,  następnie otwartość na proces terapeutyczny są kluczowe dla sukcesu.

Sprawdź Nasze Wydarzenia

Zapisz się już Dzisiaj

Centrum ISTDP zostało utworzone przez certyfikowanych przez IEDTA superwizorów i nauczycieli. Promowany przez nas model AB-ISTDP, zorientowany na restrukturyzację zdrowego wzorca więzi,  zakłada optymalne korzystanie z nacisku, jest skoncentrowany na dogłębnym zrozumieniu pacjenta i jego problemów, a intensywność pracy jest dostosowana do zdolności adaptacyjnej ego pacjenta. 

Przejdź do Formularzu Zapisu