O Nas

Centrum ISTDP tworzy zespół profesjonalistów pracujących w klimatycznych gabinetach mieszczących się w historycznej kamienicy tuż obok Varso Tower i Dworca Centralnego. W skład zespołu wchodzą lekarze psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci prowadzący terapię indywidualną, terapię par oraz zajęcia dla grup. Jako certyfikowany ośrodek IEDTA (Intensive Experiential Dynamic Therapy Association) od wielu lat prowadzimy superwizje, szkolenia wprowadzające PRE CORE, 3 letnie szkolenia CORE ISTDP przygotowujące do pracy w tym nurcie terapeutycznym. Organizujemy także szkolenia zaawansowane – Advanced Core ISTDP, szkolenia dla asystentów oraz nauczycieli. W swojej praktyce terapeutycznej oraz szkoleniowej szczególny nacisk kładziemy na nurt AB- ISTDP, odmianę ISTDP opartą na teorii więzi. Niezmiernie Istotna jest dla nas zarówno unikalność struktury osobowości każdego człowieka, jak i jego indywidualne wzorce przywiązania kształtujące się w pierwszych latach życia. Proces terapeutyczny „szyjemy na miarę” potrzeb oraz możliwości naszych klientów/ pacjentów, przede wszystkim z miłością, troską, precyzją i naukową uczciwością. Wśród naszych specjalistów są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwoju człowieka dorosłego oraz w wieku dziecięco-młodzieżowym. Jesteśmy praktykami i naukowcami wywodzącymi się z szerokiej społeczności, którą współtworzymy od ponad 5 lat w ramach Polskiego Stowarzyszenia ISTDP-PL. Jako zespół uczestniczymy w tłumaczeniu, wydawaniu oraz pisaniu publikacji, książek i podręczników do nauki ISTDP, prowadzimy wykłady na uznanych konferencjach w kraju i za granicą.

Lekarka – specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholożka, coachini, trenerka i wykładowczyni. Certyfikowana przez IEDTA superwizorka, nauczycielka oraz psychoterapeutka ISTDP. Prowadzi 3 letnie szkolenia podstawowe CORE ISTDP, szkolenia zaawansowane (Core Advanced), superwizję indywidualną i grupową ISTDP. Certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.
Przemysław Duchniewicz, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, magister zarządzania zasobami ludzkimi, master i team coach, trener i wykładowca. Certyfikowany psychoterapeuta, nauczyciel i superwizor IEDTA. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada 13 letnie doświadczenie korporacyjne w  zarządzaniu zdrowiem w 18 krajach Europy Centralnej. Od 2013 roku pracuje w podejściu ISTDP, ukończył 3 letni Core Training w Berlinie, uczestniczy w międzynarodowych kursach, zaawansowanych szkoleniach ISTDP (ISTDP Advanced Core Training), od 2017 roku asystuje w szkoleniach Core ISTDP (Warszawa/Berlin). Prowadzi kurs Wprowadzenie do ISTDP, Pre Core.
Mgr psychologii klinicznej i mgr filozofii (w Zakładzie Epistemologii i Kognitywistyki) UAM, psychoterapeutka ISTDP, trenerka. Certyfikowana przez IEDTA psychoterapeutka ISTDP. Od 2017 roku pracuje w podejściu ISTDP, uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach oraz asystuje w szkoleniach Core ISTDP (Warszawa/Berlin). Ukończyła 3-letnie szkolenie Core Training w Centrum ISTDP, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
Psycholog, seksuolog i psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na UMCS oraz seksuologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła 3-letnie szkolenie Core Training w Centrum ISTDP, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
lekarz specjalista psychiatra. W swojej praktyce kieruję się indywidualnym podejściem do pacjenta. Szczególną uwagę przywiązuję do partnerskiej współpracy w procesie zdrowienia. Planując terapię uwzględniam indywidualne potrzeby i preferencje, jak i możliwości lecznicze ujęte w najnowszych zaleceniach i standardach. Aktywnie współpracuję z profesjonalistami z zakresu psychologii i psychoterapii. Specjalizację w zakresie psychiatrii uzyskałem w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie w ramach pilotażowego w Polsce Centrum Zdrowia Psychicznego.
Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Pracownik dydaktyczno-naukowy Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
Magister socjologii i psychologii klinicznej, psychoterapeutka, trenerka. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalistka Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia w procesie certyfikacji. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w podejściu humanistycznym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
Psycholożka, trenerka, konsultantka i terapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS (2010r.) oraz Marshall University (WV, USA). Ukończyła także Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA w Warszawie, dwuletnie szkolenie dla profesjonalistów w Zespole Terapii Rodzin w grupie Synapsis oraz Szkołę Konsultacji dla Psychologów i Psychoterapeutów prowadzoną przez Agnieszkę Stein i Małgosię Stańczyk. Uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, szkoleniu certyfikowanym przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
Paweł Baka, psycholog, menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi, coach i mentor, trener biznesu, wykładowca. Ukończył Pre-Core ISTDP a obecnie uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w dużych międzynarodowych korporacjach w regionie Europy Centralnej i Wschodniej w obszarze Human Resources, zarządzaniu talentem, zdrowiem i dobrostanem pracowników.
Mgr nauk o rodzinie, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Absolwentka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Instruktorka Modelu Creighton afiliowana przy Ogólnopolskim Centrum Troski o Płodność. System akredytowany przez American Academy of FertilityCare Professionals. Kończy pięcioletnią Szkołę Psychoterapii Vis Salutis w Łodzi w nurcie integracyjnym. Uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training w Centrum ISTDP, szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
Psycholożka, psychoterapeutka. Absolwentka psychologii w zakresie specjalizacji klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty oraz roczne szkolenie z terapii par, małżeństw i rodzin. Uczestniczyła w 3 –letnim szkoleniu z psychoterapii dzieci i młodzieży w ramach Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzonej przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie. Ukończyła kurs wprowadzający do ISTDP (pre-core).