O IEDTA

O IEDTA

IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) jest organizacją non-profit zajmującą się wspieraniem, ulepszaniem, rozpowszechnianiem i badaniem empirycznych terapii dynamicznych (EDT), których powstanie i rozwój był w szczególności inspirowany pracą dr Habiba Davanloo nad ISTDPIntensywną Krótkoterminową Psychoterapią Dynamiczną.

W latach 80. i 90. XX wieku Michael Alpert z NJ / NY STDP Institute zorganizował dwie konferencje dotyczące krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej (STDP) w Nowym Jorku i New Jersey. Stanowiły one okazję dla klinicystów, którzy studiowali intensywną krótkoterminową psychoterapię dynamiczną (ISTDP) u Habiba Davanloo, do zaprezentowania swojej pracy i zaangażowania się w dyskusję w atmosferze otwartości i współpracy nad wspólnym rozwojem tego nurtu terapeutycznego. 

Efektem tych konferencji była początkowo intensywna dyskusja e-mailowa na tematy związane z różnymi formatami empirycznych terapii dynamicznych (EDT). Nieformalna e-mailowa lista dyskusyjna została zapoczątkowana wiosną 1998 roku; 1 stycznia 1999 r. Michael Alpert i Allen Kalpin rozpoczęli pracę nad uporządkowaniem dyskusji.

IEDTA narodziło się w 2000 r., kiedy Ferruccio Osimo zaproponował utworzenie międzynarodowej organizacji zbierającej doświadczonych psychoterapeutów w celu wspierania badań i nauczania EDT oraz promowania produktywnego dialogu między różnymi typami EDT. Pierwotnie nazwana IESA (International Experiential STDP Association), organizacja miała swoją konferencję założycielską w Mediolanie we Włoszech w maju 2001 roku, uczestniczyło w niej około 300 osób. Od tego czasu konferencje odbywają się mniej więcej co dwa lata.

W 2004 r. Rada IESA zdecydowała się nazywać terapie zorientowane na doświadczanie – Empirycznymi Dynamicznymi Terapiami (EDT), nazwa organizacji została zmieniona na International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA).

Od 2007 roku IEDTA ustanawia standardy certyfikacji dla podstawowego szkolenia EDT, nauczycieli EDT i superwizorów EDT. W zespole pracującym nad standardamiwspółpracowały między innymi takie osoby jak Josette ten Have-de Labije, PsyD oraz Kristin A. R. Osborn MA, LMHC. 

Członkami IEDTA są psychiatrzy,  psychoterapeuci i badacze z całego świata, w szczególności z Europy, Ameryki Północnej, Azji i Australii.

IEDTA sponsoruje międzynarodową konferencję EDT oraz nadzoruje i oferuje akredytację dla programów szkoleniowych EDT. Jest odpowiedzialne również za utrzymywanie stałej wymiany opinii między swoimi członkami w grupie dyskusyjnej liczącej ponad 1000 psychoterapeutów i psychiatrów pracujących w podejściu EDT (ISTDP).

Dr Josette ten Have-de Labije wspólnie z dr Robertem Neborsky’m oraz dr Kristin Osborn w 2007 rozpoczęli pracę nad standardami certyfikacji kursów, nauczycieli oraz superwizorów IEDTA, następnie kolejne osoby kontynuowały ich pracę. Ostatecznie powstał jednolity system edukacji w ramach kształcenia terapeutów terapii empirycznych, w tym ISTDP. Podstawą systemu jest 3 letnie intensywne szkolenie podstawowe w małej grupie. Każdy ze szkolących się  psychoterapeutów przygotowuje, a następnie prezentuje podczas każdego spotkania wideo-prezentację pracy ze swoim pacjentem. Taki rodzaj pracy daje pełen wgląd w wiedzę, postawę oraz umiejętności superwizujcego i uczącego się terapeuty. Uczestnicy 3 letniego szkolenia podstawowego znanego pod nazwą CORE ISTDP, doświadczeni psychoterapeuci, uważają, że jest to jeden z najbardziej wymagających, a jednocześnie najbardziej efektywnych sposobów uczenia się.

Centrum ISTDP, przy ścisłej współpracy z dr Josette ten Have-de Labije opracowało program szkoleniowy, którego pierwszym krokiem jest Wprowadzenie do ISTDP, kurs otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych sprawdzeniem czy to podejście jest adekwatne do ich potrzeb rozwojowych. Kolejnym krokiem jest 3 letni Kurs Podstawowy, a następnie szkolenia zaawansowane, asystenckie, nauczycielskie oraz superwizorskie.