Terapeuta ISTDP

Psychoterapeuta ISTDP certyfikowany przez IEDTA, Centrum ISTDP oraz Polskie Stowarzyszenie ISTDP-PL

Kryteria: 

 • Osoba posiadająca uprawnienia do pracy w obszarze pomagania:
  • kursy/szkolenia/ wykształcenie w obszarze pomagania prowadzące do uzyskania zawodu psychoterapeuty lub/i psychiatry
  • minimum 3 miesięczna praktyka kliniczna w oddziale psychiatrycznym/poradni zdrowia psychicznego (można odbyć w trakcie trwania kursu)
 • Ukończony i zaliczony kurs wprowadzający do ISTDP (pre-core) 
 • Ukończony i zaliczony 3 letni kurs podstawowy CORE ISTDP
 • Prezentacja podsumowująca

Warto wiedzieć:

 • W trakcie nauki w kursie CORE ISTDP osoby informują swoich pacjentów, że prowadzą terapię z elementami ISTDP.
 • Psychoterapeuci ISTDP (certyfikowani przez IEDTA, Centrum ISTDP oraz Polskie Stowarzyszenie ISTDP-PL) są zobowiązani do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez poddawanie swojej pracy regularnej superwizji (indywidualnej lub grupowej u certyfikowanych przez IEDTA superwizorów), uczestniczenie w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz szkołach letnich i zimowych ISTDP organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Lista psychoterapeutów ISTDP certyfikowanych i stowarzyszonych przez IEDTA: 
https://iedta.net/info/directory-therapists/ 

Osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe (Core Training) mogą kontynuować rozwój zawodowy i osobisty w Centrum ISTDP biorąc udział w:

 • szkoleniach zaawansowanych:
  • superwizja grupowa (Core Advanced) 
  • superwizja indywidualna
  • kursy asystenckie/nauczycielskie
 • seminariach i warsztatach organizowanych przez Centrum i zaproszonych gości

Asystent psychoterapeuta ISTDP

Warto wiedzieć:

 • Psychoterapeuta ISTDP certyfikowany przez IEDTA, Centrum ISTDP oraz Polskie Stowarzyszenie ISTDP-PL
 • Asystuje w trakcie kursu CORE ISTDP – kurs asystencki przygotowuje do ubiegania się o kwalifikacje nauczycielskie
 • Przygotowuje prezentacje w obszarze ISTDP
 • Uczestniczy aktywnie w spotkaniach społeczności ISTDP-PL
 • Prowadzi grupowe superwizje asystenckie w parze z drugim asystentem/ nauczycielem lub superwizorem

Proces asystowania oraz superwizji asystenckiej podlega superwizji

Nauczyciel, Psychoterapeuta ISTDP certyfikowany przez:
IEDTA, Centrum ISTDP oraz Polskie Stowarzyszenie ISTDP-PL

Kryteria:

 • Spełnione kryteria Certyfikowanego przez IEDTA Psychoterapeuty ISTDP
 • Członek IEDTA oraz ISTDP-PL

Dodatkowo:

 • Ukończony kurs CORE ISTDP certyfikowany przez IEDTA – lista certyfikowanych kursów na stronie www.iedta.net 
 • Praca jako psychoterapeuta ISTDP przez minimum 5 lat od ukończenia certyfikowanego kursu CORE ISTDP
 • Potwierdzone minimum 30 godzin wideo nagrań superwizji prowadzonych przez certyfikowanych IEDTA superwizorów
 • Superwizowanie, opracowanie i przedstawienie w formie audiowizualnej 3 procesów terapeutycznych zgodnie z wytycznymi: formularz oceny wstępnej, formularze superwizji, psychodiagnostyka, opracowany plan terapeutyczny, określone i weryfikowane cele, opisany proces terapii, końcowy rezultat pracy
 • Praca minimum 10 godzin tygodniowo jako psychoterapeuta ISTDP w kontakcie z pacjentem w ciągu minimum 2 lat przed złożeniem aplikacji
 • Spełnienie minimum 2 z poniższych kryteriów:
  • 2 lub więcej opublikowanych artykułów w międzynarodowym  uznanym i recenzowanym czasopiśmie.
  • 2 lub więcej prezentacji, seminariów, kursów lub konferencji na poziomie krajowym lub międzynarodowym
  • ewidencja prowadzenia zajęć na poziomie uniwersyteckim  z wykorzystaniem nagrań wideo studiów przypadków pacjentów
 • Uzyskanie rekomendację od przynajmniej jednego certyfikowanego superwizora IEDTA

Lista certyfikowanych przez IEDTA nauczycieli:
https://iedta.net/info/teacher-supervisor-directory/

Superwizor, Nauczyciel, Psychoterapeuta ISTDP certyfikowany przez IEDTA, Centrum ISTDP oraz Polskie Stowarzyszenie ISTDP-PL

Kryteria:

 • Spełnione kryteria Certyfikowanego Nauczyciela, Psychoterapeuty ISTDP 

Dodatkowo: 

 • Asystował czynnie, współprowadził jako nauczyciel minimum jeden 3 letni kurs pod superwizją akredytowanego superwizora IEDTA
 • Prowadził superwizję dla członków kursów CORE ISTDP, superwizja była nagrywana audiowideo i poddawana superwizji przez akredytowanego superwizora IEDTA

Lista certyfikowanych superwizorów prowadzących zajęcia w Centrum ISTDP
Zgodnie ze stroną istdp.pl 

Lista superwizorów certyfikowanych przez IEDTA
https://iedta.net/info/teacher-supervisor-directory/ 

Terapeuta ISTDP