Relaksacja Progresywna Jacobsona

Relaksacja wspomagająca terapie zorientowane na doświadczanie, w szczególności ISTDP