Wprowadzenie do ISTDP poziom 3

Interaktywny, uznany kurs online przeznaczony dla osób pracujących w obszarze pomagania . Praca z pacjentem wysoce oporującym zgodnie z Centralną Sekwencją Dynamiczną na podstawie studium przypadku 20 sesji 3 godzinnych. W trakcie każdego ze spotkań część teoretyczna jest połączona z analizą wybranych fragmentów video prezentacji studium przypadku.

Wprowadzenie do ISTDP poziom 2

Praca z pacjentem kruchym z zaburzeniami dysocjacyjnymi zgodnie z Centralną Sekwencją Dynamiczną na podstawie studium przypadku 30 sesji 90 minutowych: 15 mc pracy terapeutycznej ISTDP. W trakcie każdego ze spotkań część teoretyczna jest połączona z analizą wybranych fragmentów wideo prezentacji studium przypadku

Psychoterapia

Indywidualna, par oraz grupowa. Dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy oraz chcących się rozwijać.
Jeżeli chcesz rozwiązać swoje problemy, doświadczyć intensywnej krótkoterminowej psychoterapii – zapraszamy.

Wprowadzenie do ISTDP

Interaktywny, uznany kurs online przeznaczony dla osób pracujących w obszarze pomagania (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów), chcących poszerzyć swój warsztat pracy i/lub rozpocząć kształcenie w kierunku ISTDP.

CORE ISTDP

Certyfikowany przez IEDTA, uznany na całym świecie, 3 letni kurs przygotowujący do pracy psychoterapeutycznej w podejściu ISTDP, prowadzony wyłącznie przez certyfikowanych przez IEDTA superwizorów i nauczycieli.

Kurs Zaawansowany ISTDP

Kurs jest przeznaczony dla psychoterapeutów, którzy ukończyli trzyletni Core Training ISTDP (szkolenie certyfikowane przez IEDTA) i chcą doskonalić swoje kompetencje w tym obszarze.

Superwizja

Superwizja to forma wsparcia udzielana terapeucie przez superwizora o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu psychoterapii i potwierdzonych przez uznaną instytucją zewnętrzną kompetencjach do samodzielnego prowadzenia superwizji.

Warsztaty i Seminaria

W ostatnich 10 latach zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy kilkanaście wydarzeń: konferencji, seminariów i warsztatów, które umożliwiły dużej grupie osób zapoznanie się z ISTDP