MULTIMEDIALNY KURS DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

Zawartość

Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami
https://www.kurs-metodyterapii.pl

We współpracy z czasopismem Psychologia w Praktyce przygotowaliśmy kurs online w zakresie praktycznych metod terapii (w szczególności zorientowanych na emocje i doświadczanie), w tym podstaw Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP
www.kurs-metodyterapii.pl
wśród autorów m.inDr. Philip Zimbardo , Rosemary Sword, Cezary Barański, Marta Dudzińska, Magdalena Pytel, Piotr Halkiewicz, Przemysław Duchniewicz
Kurs obejmuje:
Terapię Schematów, Terapię Skoncentrowaną na Współczuciu (CFT), Mentalizację, Terapię Perspektyw Czasu (TPT), Terapię Skoncentrowaną na Emocjach (EFT), Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR), Terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Ćwiczenia Redukujące Napięcie, Terapię Dialektyczno-Behawioralną (DBT), Terapię Poznawczą Opartą na Uważności (MBCT), Terapię Gestalt oraz Intensywną Krótkoterminową Psychoterapię Dynamiczną.
Rzetelny materiał, profesjonalnie przygotowany przez zespół wykładowców, superwizorów i praktyków metod.

Udostępnij:

Więcej Wpisów

Masz Jakieś Pytania?