ISTDP wobec Somatyzacji

Wspólnie z Akademią Terapeuty organizowaną przez Psychomedic opracowaliśmy certyfikowane szkolenie online, najbliższy termin 7.03.2023. Praktyczny program łączący teorię, praktykę oraz studium przypadku w zakresie psychosomatyki w ujęciu ISTDP. Zapraszamy!

https://www.psychomedic.edu.pl/pacjent-z-zaburzeniami-psychosomatycznymi-jakie-techniki-istdp-moga-pomoc-w-terapii-dr-przemyslaw-duchniewicz

Jak ulżyć (możliwie szybko) Pacjentowi z zaburzeniami psychosomatycznymi?
Ból brzucha, głowy, „wędrujące bóle” w ciele – jaką pomoc można zaproponować Pacjentowi w terapii krótkoterminowej?
Jak pomóc Pacjentowi wyzwolić się z więzienia własnych myśli i schematów, tak, aby mógł powrócić do fizycznego dobrostanu?
Poznaj standardy pracy w nurcie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) i skutecznie pomagaj Pacjentom doświadczającym zaburzeń psychosomatycznych.

Współczesne badania zgromadziły liczne dowody potwierdzające wzajemną zależność i powiązania pomiędzy somą a psyche, czyli ciałem a psychiką. Zależność ta jest widoczna nie tylko w kontekście tzw. chorób psychosomatycznych, czyli częściowo lub całkowicie wywołanych przez czynniki emocjonalne. Jak uczy doświadczenie kliniczne, stan emocjonalny Pacjenta_ki ma wpływ na przebieg właściwie każdej choroby somatycznej.

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna to metoda o empirycznie potwierdzonej skuteczności m.in. w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, a także ZABURZEŃ SOMATYCZNYCH. W ISTDP lęk jest nie tylko myślą w głowie; odnosi się również do fizycznego wyładowania w ciele.

DLA KOGO?

Program szkolenia został stworzony z myślą o przyszłych i obecnych: psychologach, psychoterapeutach, lekarzach oraz innych osobach wykonujących zawody pomocowe/działających w szeroko pojętej pomocy psychologicznej.

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB.

PRAKTYCZNY PROGRAM:

  • Standardy pracy w podejściu ISTDP
  • Potencjalne zagrożenia oraz przeciwwskazania do terapii ISTDP
  • Wprowadzenie do problematyki funkcjonalnych zaburzeń somatycznych (FZS)
  • Mechanizmy leżące u podstaw somatyzacji
  • Opis i analiza schorzeń psychosomatycznych w ujęciu ISTDP
  • Dowody na skuteczność ISTDP w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych
  • Praktyka ISTDP a podstawowe schematy postępowania u pacjentów z FZS
  • Prezentacja przypadków z praktyki klinicznej Prowadzącego

Ważną częścią szkolenia jest sesja Q&A, w trakcie której każdy Uczestnik będzie mógł otrzymać odpowiedzi na swoje pytania czy wątpliwości.

DR PRZEMYSŁAW DUCHNIEWICZ – CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA, LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII. NAUCZYCIEL, SUPERWIZOR I CZŁONEK KOMISJI EDUKACYJNEJ IEDTA – międzynarodowego stowarzyszenia rozpowszechniającego wiedzę o tzw. empirycznych terapiach dynamicznych. MAGISTER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI, MASTER I TEAM COACH, TRENER I WYKŁADOWCA. Posiada 13-letnie doświadczenie korporacyjne w zarządzaniu zdrowiem na arenie międzynarodowej, a od przeszło 10 lat prowadzi Pacjentów w nurcie ISTDP. Ukończył 3 letni Core Training w Berlinie. Sam PROWADZI KURSY: WPROWADZENIE DO ISTDP, PRE CORE ORAZ 3 LETNIE KURSY CORE ISTDP. Na stałe związany z Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum ISTDP, które współprowadzi.

Udostępnij:

Więcej Wpisów

Masz Jakieś Pytania?