ISTDP w kontekście depresji opornej na leczenie: 3-dniowe seminarium prowadzone przez dr Allana Abbassa.

Zawartość

ISTDP w kontekście depresji opornej na leczenie: 3-dniowe seminarium prowadzone przez dr Allana Abbassa.

Daty: 31.05.2023 – 2.06.2023 w godzinach 17:00 – 24:00

Koszt: 1899 PLN / 3 dni (do 24.05.2023, po tym terminie koszt 2099 PLN)

Dr Allan Abbass w trakcie 3 dniowego kursu online przedstawi szereg nagrań wideo pracy z pacjentami przybliżając techniki pracy z depresją oporną na leczenie.

U połowy lub więcej pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nie udaje się osiągnąć remisji przy zastosowaniu leczenia pierwszego wyboru np. terapii poznawczo-behawioralnej, lub/i leków psychotropowych. Często jest to spowodowane współwystępującymi zaburzeniami osobowości, wysokim poziomem lęku, objawami somatycznymi i innymi wzorcami zachowań związanymi z traumą.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) została stworzona specjalnie po to, aby zająć się tymi współwystępującymi czynnikami poprzez budowanie zdolności adaptacyjnej, radzenie sobie z wysokim oporem i poprawę tolerancji emocji i lęku. W randomizowanych badaniach wykazano wysoką skuteczność psychoterapii ISTDP w leczeniu depresji i przewagę nad zwykłym leczeniem psychiatrycznym w szczególności u osób z depresją oporną na leczenie. Obecnie opublikowano ponad 30 badań wskazujących na jej skuteczność w złożonych i opornych na leczenie populacjach pacjentów.

W trakcie tego trzydniowego warsztatu przyjrzymy się psychodiagnozie czynników prowadzących do oporności na leczenie i zobaczymy jak sobie z nimi radzić.

Uczestnicy tego kursu nauczą się następujących rzeczy:

  • Jak przeprowadzić precyzyjną ocenę psychodiagnostyczną pacjenta z depresją.
  • Jak ocenić próg represji i zaburzeń poznawczo-percepcyjnych.
  • Jak budować zdolność do tolerowania lęku korzystając z formatu stopniowanego
  • Jak identyfikować i radzić sobie z oporami, które utrwalają i utrzymują stany depresyjne
  • Proces odblokowania nieświadomości.
  • Proces zakończenia uwzględniający ograniczony czas leczenia pacjenta

Ten kurs jest odpowiedni dla wszystkich specjalistów zdrowia psychicznego, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Dla kogo

Ponieważ kurs będzie odbywał się online, jest otwarty dla następujących grup pracowników służby zdrowia i terapeutów: 1) tych, którzy są w trakcie szkolenia lub superwizji ISTDP lub EDT Core, 2) tych, którzy wcześniej ukończyli program szkolenia ISTDP/EDT Core, 3) Trenerów ISTDP/EDT, 4) kolegów z tych trzech grup, którzy będą uczestniczyć w immersji i będą fizycznie obecni w tym samym pomieszczeniu, oraz 5) tych, którzy są częścią któregoś z Towarzystw ISTDP/EDT z podpisanymi umowami o poufności. Wszystko to w celu zapewnienia poufności materiałów dotyczących przypadków, które będą oglądane i omawiane.

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla licencjonowanych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i zarejestrowanych pracowników służby zdrowia, w tym psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych, MFT, doradców, jak również lekarzy, pielęgniarek, fizykoterapeutów, itp. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego lub zdrowia, nie możesz uczestniczyć w spotkaniu ze względu na ochronę tajemnicy pacjenta. Mile widziani są studenci i stażyści dążący do uzyskania licencji lub rejestracji jako profesjonaliści zdrowia psychicznego lub zdrowia pod nadzorem.

Poziom merytoryczny kursu to poziom średnio zaawansowany.19,5 punktów Continuing Education jest dostępnych dla tego wydarzenia za dodatkowe 40 USD i można je nabyć tutaj: (Link zostanie dodany wkrótce). Aby otrzymać certyfikat, uczestnicy muszą uiścić opłatę za kurs, zalogować się i wylogować każdego dnia, uczestniczyć w całym webinarze i wypełnić formularz oceny.Niezalogowanie się lub wylogowanie spowoduje utratę punktów za cały kurs. Nie przewiduje się żadnych wyjątków. Częściowe zaliczenie nie jest możliwe. Certyfikaty są dostępne po zakończeniu kursu na stronie www.ceuregistration.com. Nie ma konfliktu interesów ani wsparcia komercyjnego dla tego programu.

Informacje zwrotne od byłych uczestników

  • „Możliwość obejrzenia filmów wraz z komentarzem na żywo i pytaniami uzupełniającymi sprawiła, że teoria była bardzo przystępna i łatwa do naśladowania”.
  • „Dr Abbass dostarczył tak wiele fantastycznych i praktycznych przypadków i przykładów!”.

O prowadzącym

Allan Abbass, MD, jest psychiatrą, nauczycielem i badaczem. Jest profesorem psychiatrii i psychologii oraz dyrektorem założycielem Centrum Emocji i Zdrowia na Uniwersytecie Dalhousie w Halifaxie w Kanadzie. Jest jednym z czołowych nauczycieli i badaczy psychoterapii na świecie, a także autorem książek „Reaching Through Resistance” i „Hidden From View”.

Formularz zapisu

Udostępnij:

Więcej Wpisów

Masz Jakieś Pytania?