Czas trwania psychoterapii krótkoterminowej

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to metoda terapeutyczna, która zakłada osiągnięcie znaczących i trwałych zmian wewnątrzpsychicznych w stosunkowo krótkim czasie. Czas trwania terapii ISTDP jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb pacjenta i może obejmować od kilku do kilkudziesięciu sesji.

Typowy przebieg terapii ISTDP

  1. Konsultacja wstępna: Pierwsza sesja ma na celu ocenę, czy ISTDP jest odpowiednią formą terapii dla pacjenta. Konsultacja ta jest prowadzona przez doświadczonego psychoterapeutę lub superwizora ISTDP.
  2. Spotkania terapeutyczne: Terapia zazwyczaj odbywa się co dwa tygodnie, a każda sesja trwa od 90 do 180 minut.
  3. Ocena postępów: Po 10-12 sesjach przeprowadza się ocenę postępów terapii i ustala dalszy plan leczenia.

Przykładowy czas trwania terapii

  • Krótkie interwencje: W przypadku niektórych pacjentów możliwe są krótkie interwencje trwające kilka sesji, które koncentrują się na specyficznych problemach.
  • Długoterminowa terapia: Dla innych pacjentów terapia może trwać do 120 sesji, w zależności od złożoności problemów i indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

Rekomendacje dotyczące terapii

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z ISTDP, powinni być gotowi na regularne i intensywne spotkania terapeutyczne. Regularność i intensywność spotkań są kluczowe dla skuteczności terapii ISTDP.

Udostępnij:

Więcej Wpisów

Masz Jakieś Pytania?