Warsztaty wprowadzające do Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) z cyklu PRE-CORE ISTDP

Warsztaty są kierowane do osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i pomagania drugiej osobie. Uczestniczą w nich psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci jak i coachowie oraz trenerzy zainteresowani lepszym rozumieniem swoich klientów i pacjentów.

W 2018 roku proponujemy:

27.01.2018 Wprowadzenie do ISTDP

19.05.2018 Uczucia, lęk i obrony w pracy z klientem

28.09.2018 Konferencja z udziałem Josette ten Have-de Labije

3.10.2018 Bezpieczna droga do nieświadomości

01.12.2018 Neurobiologiczna regulacja lęku