Wprowadzenie do ISTDP

W trakcie szkolenia online “Wprowadzenie do ISTDP” przedstawiamy podstawowe założenia ISTDP w podejściu Attachment Based ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zorientowanej na więź), sposób konceptualizacji pacjenta, proces terapeutyczny oraz podstawowe techniki terapeutyczne. Mała grupa szkoleniowa pozwala na interakcję oraz zaadresowanie powstających pytań. Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej z bogatym materiałem wideo różnych przypadków pacjentów, prezentacjami oraz praktyką odgrywania ról. W zależności od zaawansowania i zaangażowania uczestników, możliwe jest pogłębienie szkolenia o pracę z własnymi pacjentami na podstawie materiału wideo w ramach grupowej interwizji.

Forma zajęć: 10 spotkań 90 minutowych online plus 20 godzin pracy własnej 

W sumie: 50 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin kontaktowych

Grupa: 6 do 8 osób

Forma zaliczenia: minimum 80% obecności, prowadzenie dziennika refleksji oraz test końcowy

ISTDP pre-core

Spotkania odbywają się w odstępach co 2 tygodnie, w większości w trakcie spotkań są prezentowane studia przypadku ilustrowane materiałem wideo.

Harmonogram grupy 11

Poniedziałki 19:00 – 20:30 

30.08.2021 Spotkanie 1 –  Wprowadzenie do ISTDP prezentacja wprowadzająca oraz przykładową sesją ISTDP – studium przypadku ilustrowane materiałem wideo

13.09.2021 Spotkanie 2 – Praca z trójkątem osób i trójkątem konfliktu

27.09.2021 Spotkanie 3 – Obrony na drzwiach frontowych – bodziec

11.10.2021 Spotkanie 4 – Obrony na drzwiach piwnicznych – reakcja

25.10.2021 Spotkanie 5 – Lęk, ocena, monitorowanie i regulacja

08.11.2021 Spotkanie 6 – „Utracony Raj” omówienie publikacji oraz pracy z pacjentem z naciskiem na pracę w T, obrony i lęk oraz neurobiologiczną regulację lęku

22.11.2021 Spotkanie 7 – „Utracony Raj” omówienie publikacji oraz pracy z pacjentem z naciskiem na kwestie pamięci 

06.12.2021 Spotkanie 8 – Restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego

20.12.2021 Spotkanie 9 – Mapa do nieświadomości, przygotowanie do testu. 

30.12.09.2021 – termin końcowy na przesłanie dziennika refleksji oraz zdanie egzaminu testowego. 

03.01.2022 Spotkanie 10 – Omówienie pytań z dziennika refleksji oraz powtarzających się błędów z egzaminu testowego, zakończenie

Opinie

„…poznanie podstaw ISTDP bardzo otwiera oczy na różne aspekty psychiki pacjentów i mam nadzieję korzystać z tak poszerzonych horyzontów, kiedy ta wiedza i pewne doświadczenie się skonsoliduje..”

„Nauczyłam się jak zauważać oraz radzić sobie z oporem wobec terapii, a także oporem wobec mnie jako lekarza”

„Ważna była pomoc w nawiązaniu  kontaktu z lekarzem oraz własnymi emocjami. Na przykład pacjenci unikali kontaktu wzrokowego, „galopowali”, mówili w sposób ogólnikowy, używali projekcji, idealizacji, wyparcia, ignorowania, lekceważenia, pasywności, uległości. Stosowali mechanizmy obronne ( wyżej wymienione obrony na drzwiach frontowych), aby nie wchodzić w relację z psychoterapeutą, w której mogliby doświadczyć tych emocji.”

„istotne dla mnie okazało się korzystanie z „trójkąta konfliktu”. Kiedy pacjent stawał się defensywny, blokując na przykład próby pomocy w rozpoznawaniu lęku i jego regulacji, należało podjąć próbę restrukturyzacji obrony poprzez konfrontację, identyfikację i klaryfikację funkcji obrony.” 

„Zrozumiałem, że naszym zadaniem jest nazywanie tego, co robią pacjenci. Pokazywanie, że sami siebie ranią w ten sposób i że pracujemy z nimi po to, żeby przestali to robić.”

 „… dzięki kursowi nauczyłam się wstępnej pracy przygotowującej do doświadczania emocji. Zrozumiałam jak funkcjonują obrony na drzwiach frontowych i drzwiach piwnicznych oraz jak zwrócić na to uwagę pacjenta.” 

„Warto zaznaczyć, iż nierozerwalną częścią było przedstawienie neurobiologicznego podłoża regulacji lęku i emocji, co znacznie ułatwiło zrozumienie mechanizmów uruchamianych przez pacjenta. „

Cennik

Koszt 1899 PLN za 10 spotkań

30% zniżki dla osób uczestniczących w CORE ISTDP

Formularz zapisu

Wprowadzenie Do ISTDP