Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w formie papierowej – Ulotka z formularzem